Nieuwe Roeden voor Molen Het Prinsenhof in wording

Nieuwe Roeden voor Molen Het Prinsenhof

Bij de pakhuizen Waal, Maas en Het Schepel aan de Veerdijk in Wormer worden de roeden voor de pelmolen Het Prinsenhof (1721) gemaakt. Het ambachtelijke restauratiebedrijf Bart Nieuwenhuijs uit Westzaan voert de mooie opdracht uit voor De Vereniging Zaansche Molen. Op het plaatje van links naar rechts Jelle Hamers Scheeptimmerwerken en Paul Aafjes Ambachtelijke Houtconstructies.
De houten rek delen worden systematisch genummerd zodat na demontage de delen die bij elkaar horen weer precies op zelfde plaats terechtkomen.   
Op fabrieksmatig worden de houten delen  gewolmaniseerd. Dit is het impregneren van hout met verduurzamingsmiddelen die zijn opgelost in water. ‘Wolmaniseren’ is in strikte zin eigenlijk het verduurzamen van hout met het verduurzamingsmiddel CCA. Maar omdat het wereldwijd zo algemeen wordt toegepast is men ook bij andere middelen gaan spreken van ‘wolmaniseren’. De meeste middelen bevatten wel een of meer metaalzouten. Veelal is dat koper en/of chroom. Zeker wanneer hout wordt gebruikt in contact met water of grond zijn dat in een decennia lange praktijk onmiskenbare bestanddelen gebleken voor een effectieve bescherming en een milieu veilige toepassing. De laatste jaren worden regelmatig nieuwe middelen op de markt gebracht. Deze nieuwe middelen zullen over een tiental jaren eveneens hun praktijkwaarde bewezen kunnen hebben.De energie-inhoud van oud ‘gewolmaniseerd’ afvalhout kan veilig worden benut in energiecentrales en afvalverbranding-installaties

Op de plek of molenschuren waar de wieken worden gemaakt is al heel erg oud. De drie pakhuizen zijn veel ouder dan tot nu toe werd aangenomen. Van Het pakhuis Schepel werd eerder al aangetoond dat het om de originele molenschuur gaat van oliemolen Het Schepel en dat deze in 1718 of kort er voor werd gebouwd.

Bezoeken: 11