Nieuwe aanwinst brandweermuseum Westzaan

Nieuwe aanwinst brandweermuseum

Met enige trots toonden de leden van het Zaens Brandweer Museum de net van de vuilnishoop geredde oude telefooncentrale. Het apparaat was operationeel tussen 1945 en 1953. Oorspronkelijk was dit mooie, historische Ericsson-exemplaar type LM gehuisvest bij de BB (Bescherming Bevolking) in Zaandijk. Het doel van het Zaens Brandweer Museum in de Kerkbuurt is tenslotte het ‘verwerven, beheren en conserveren van ons cultureel erfgoed’.

De telefooncentrale moest met de hand bediend worden, vaak door een telefoniste. De notabelen in het dorp, zoals de burgemeester of hoogstaande leden van de BB, konden in noodgevallen onderling telefonisch met elkaar communiceren.Als je de hoorn van de haak genomen had, konde telefoniste met via een koord (kabel) directcontact leggen met een andere vaste abonnee.De juiste stekker in het juist gaatje stoppen, datwas alles. De abonnees konden in die tijd op éénhand geteld worden. Op deze manier kon de BBmelding maken van eventuele luchtaanvallen uitde lucht of een andere noodsituatie, zoals brand.

Wat deed de Bescherming Bevolking?

Even wat historie. Het internationaal herkenningsteken van de Bescherming Bevolking was een blauwe driehoek op een oranjegele achtergrond. De Bescherming Bevolking, oftewel civiele bescherming,
had als taak om in geval van oorlog of een grootschalige ramp de burger bevolking te beschermen Het was een rampen bestrijding organisatie die de reguliere hulpdiensten moest ondersteunen bij de bestrijding van de gevolgen van rampen en de eventuele evacuatie van de burgerbevolking. In veel landen is zo’n dienst in de jaren na de Tweede Wereldoorlog opgericht, toen overheden een kernoorlog reëel achtten en de behoefte voelden aan een organisatie die specifiek gericht was op het bestrijden van de gevolgen van een aanval met kernwapens. Om die reden is de organisatie doorgaans verantwoordelijk voor de aanleg en
instandhouding van het stelsel van waarschuwingssirenes (‘luchtalarm’) en schuilkelders. Omdat de Bescherming Bevolking slechts in uitzonderlijke omstandigheden in werking trad, bestond de organisatie vaak voor het grootste deel uit vrijwilligers, of uit dienstplichtigen die zo hun vervangende dienstplicht vervulden.
Toen de nucleaire dreiging minder werd, doekten veel landen hun civiele beschermingsorganisatie op, of integreerden ze die in algemene rampenbestrijdingsorganisaties.
Onze Westzaanse BB was gevestigd vlak bij de kruising Weiver- Middel, ongeveer waar nu de grote zendmast staat.

Het Zaens Brandweer Museum vindt u in de Kerkbuurt
17b en is ’s maandags geopend van 20.00
tot 23.00 uu

Weergaven: 2