Nieuwbouw in de Middel 6 Westzaan

Nieuwbouw in de Middel 6 Westzaan

Het kantoorgebouw aan de Middel 6 in Westzaan mag wat het college betreft worden verbouwd tot een woning met kantoor en er mag nog een tweede huis op dezelfde kavel worden neergezet. De naaste buren van het al geruime tijd leegstaande pand hebben daar bezwaar tegen, maar zij hebben hun pand te koop gezet.

Andere omwonenden zijn het volgens het college eens met de plannen nu die na gesprekken met de aanvrager van de omgevingsvergunning enigszins zijn aangepast. Het bouwplan is wel in strijd met het geldende bestemmingsplan, zodat dat gewijzigd moet worden.

Alarmcentrale brandweer
Het kantoor is oorspronkelijk gebouwd als alarmcentrale voor de brandweer, was daarna het kantoor van een bouwbedrijf en tenslotte een elektronicahandel. Een aantal jaren geleden kwam het gebouw leeg te staan en werd het te koop gezet, maar daar kwamen gezien de huidige bestemming (‘maatschappelijk’, vanwege de alarmcentrale) geen gegadigden op af. Wel bleek er veel vraag te zijn naar de combinatie wonen-werken. Dat leidde tot het huidige plan.

Het kantoorpand in de huidige staat.

De eerste aanvraag voor de veranderingen stamt uit 2016 en sindsdien zijn er meerdere aanpassingen geweest. Het nieuwe huis dat is ontworpen voor de Middel past volgens het college goed in het straatbeeld en versterkt de identiteit van de lintbebouwing: ‘Het bouwwerk is individueel herkenbaar, heeft een passende maat en positioneert zich op natuurlijke manier als onderdeel van het lint.’

Bezoeken: 31