Nieuw Fiestpad (uit de Orkaan)

Zaanstad gaat fietsen (11 nieuwe fietsroutes!)

Uit de Orkaan zie link
Een fietspad bij de Haansloot in Krommeniedijk. De Dam-tot-Dam-fietsroute door de Achtersluispolder. Een fietspad tussen Agathapark en Rosariumpark. Een fietsroute tussen NS Station Kogerveld en het Twiske. Een fietspad langs de Kanaaldijk in Zaandam. Fietspaden door het Westzanerveld en door de Wijkermeer. Een fietspad van Omzoom naar SVA. Fietsroutes bij Kreekrijk.

Het nieuwe Groen- en Waterplan van Zaanstad staat bol van de fietsplannen (om van de wandel- en vaarplannen nog maar te zwijgen). Wij telden er 11.

Oude fietsplannen zijn van stal gehaald, bestaande plannen in een vergevorderd stadium worden uitgevoerd, nieuwe plannen komen op de tekentafel en vergezichten worden onderzocht.

1. Aanleg fietspad Omzoom naar SVA (2018 – 2020)
Het fietspad is de afronding van de aanleg van wandel- en fietspaden bij het sportpark Omzoom en de verbinding naar de sportvelden van SVA: “het project kan van start.”

2. Fietspad met uitzichtpunt langs Kanaaldijk (vanaf 2019)
De Kanaaldijk langs het Noordzeekanaal komt op de dijk.

3. Verkenning fietsroute Dam tot Dam (vanaf 2019)
Een ‘verkenning’ maar een oud plan dat in het water viel toen een nieuwe cruiseterminal bij de Achtersluispolder zou komen, dat is van de baan, “de verkenning moet leiden tot een ontwerp van het fietspad en wordt opgenomen in het gebiedsperspectief van de Achtersluispolder.” (impressie de route, hieronder de plek van de brug.) We schreven in 2015 al over.

4. Verruimen openingstijden Pontje Molletjesveer (vanaf 2019)
Het pontje Molletjesveer is in de wintermaanden uit de vaart. Dan moetem wandelaars en fietsers kilometers omlopen/fietsen. “Zaanstad zal zich als participant blijven inzetten om de openingstijden te verruimen.”

5. Aanleg van een fiets/ wandelpad langs de Haansloot (2019- 2020)
Een fiets/wandelpad met uitzichtspunt wordt aangelegd langs de Haansloot in de rand van de Krommenieer Woudpolder. Tegen de plannen is ook verzet geweest.

6. Agathapark en Rosariumpark verbinden met fiets-/voetpad (2020)
Verbindende route aanleggen, “er is een bedrag opgenomen voor een basisvariant.”

7. Noordsterpark (2020-2021)
Een voet-/fietspad naar Noorderveld/ Zaanoeverprojecten aanleggen, nu beperkt de Ned. Benedict weg (N514) de toegang tot het Noordsterpark vanuit het Noorderveld.

8. Wandel-fietsroute NS Station Kogerveld Jagersveld -Twiske (2019-2025)
Deze route begint in het ontwikkelgebied Oostzijderpark: “een doorgaande route tussen NS station Kogerveld en het recreatiegebied het Twiske. Daartussenin ligt het te vernieuwen sportcomplex Hoornseveld.

9. Wandel-, fiets en vaarroutes bij Kreekrijk (vanaf 2022)
Haalbaarheidsstudie. Momenteel geen initiatieven en middelen om bij Kreekrijk fiets- en wandelpaden aan te leggen. Het is wenselijk om in het gebied tussen het sportpark en Bus en Dam wandel- en fietspaden paden aan te leggen, ook aansluitend aan de paden van de nieuwe woonwijk Kreekrijk.

10. Wandel/ fietsverbinding Westzijderveld (2023)
Onderzoek. Om het Westzijderveld recreatief te ontsluiten kan een gecombineerd fiets/ wandelpad worden aangelegd van Westerkoog langs de begraafplaats aan de Dolfijnstraat naar Westzaan. “De aanleg van deze fietsverbinding is omstreden omdat het effecten heeft op natuurwaarden en ongeschondenheid van het gebied.”

11. Fietspad Wijkermeer
Haalbaarheidsonderzoek. In de Wijkermeerpolder kan het fietsnetwerk nog worden uitgebreid met een doorsteek tussen de Noorder IJ en Zeedijk naar de Kanaalweg. “Onderzoek is nodig om te zien in hoeverre grondeigenaren bereid zijn medewerking te verlenen en welke kosten gemoeid zijn bij realisatie.”

Alle groen- en waterprojecten en -plannen zijn te zien op een kaart op de website van Zaanstad. (klikken op de kaart brengt je daar).

Weergaven: 23