Nieuw bestuur Bedrijvencontact Westzaan

Nieuw bestuur Bedrijvencontact

Bedrijvencontact Westzaan heeft sinds dit jaar een nieuw bestuur. Tom Nooij en Wouter de Haas delen nu het voorzitterschap. Het bestuur bestaat verder uit Mireille van der Werff (secretaris), Co de Wagemaker (lid) en Nils Hoorn (penningmeester).
Bedrijvencontact Westzaan heeft als doel de belan-gen van ondernemers in het dorp te behartigen en hun een actief netwerk te bieden. Daarvoor organi-seert de vereniging vier keer per jaar bijeenkomsten met interessante sprekers (themabijeenkomsten), excursies en bedrijfsbezoeken. Bedrijvencontact Westzaan staat open voor alle ondernemers die werken of wonen in Westzaan.Sinds 2010 is Bedrijvencontact Westzaan een zelf-standige vereniging en tot dit jaar heeft Ed Pielken-rood met veel plezier het voorzitterschap vervuld. Hij introduceerde de excursies en bedrijfsbezoeken zoals we die nog elk kwartaal organiseren. Daar-naast konden we altijd rekenen op de boekhoud-kundige kwaliteiten van Gerbrand Kruijver. Wij danken hen voor hun inzet! Het nieuwe bestuur zal de door hen ingezette koers blijven volgen.
Mireille van der Werff, www.bedrijvencontactwestzaan.nl info@bedrijvencontactwestzaan.nl


Welkom bij vereniging het Bedrijvencontact Westzaan

Het Bedrijvencontact Westzaan heeft als doel de belangen van ondernemers in het dorp te behartigen en hen een actief netwerk te bieden. Daarvoor organiseert de vereniging vier keer per jaar bijeenkomsten met interessante sprekers (themabijeenkomsten) en bedrijfsbezoeken. De themabijeenkomsten vinden altijd plaats in het Regthuys in Westzaan, maar bedrijfsbezoeken worden zowel binnen als buiten het dorp afgelegd.

Het Bedrijvencontact Westzaan staat open voor ondernemers die werken of wonen in Westzaan. Het lidmaatschap kost € 42,50 per lid per jaar. Momenteel telt de vereniging zo’n zeventig leden.

Bestuurslede

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Voorzitters Wouter de Haas en Tom Nooij
Secretaris Mireille van der Werff
Penningmeester Nils Hoorn
Lid Co de Wagemaker

zie link naar onze lkeden

Weergaven: 5