Nationaal Programma Landelijk Gebied’ (stikstof-reductie) grote impact op Zaanstreek

Nationaal Programma Landelijk Gebied’ (stikstof-reductie) grote impact op Zaanstreek

De ‘Nationaal Programma Landelijk Gebied’ dat ministers Van der Wal en Staghouwer gister presenteerden, zal ook voor de Zaanstreek grote gevolgen hebben.

Dat komt vooral omdat er drie grote Natura2000-gebieden (deels) in de Zaanstreek liggen. En juist rondom deze gebieden moet de grootste stikstofreductie (70 procent) gerealiseerd worden.

De agrarische sector zal de grootste gevolgen ondergaan, de landbouw gaat er “fundamenteel anders uitzien” aldus de brief die de ministers aan de Kamer stuurden. Landbouw zou voor meer dan de helft van de Nederlandse stikstofneerslag in natuurgebieden verantwoordelijk zijn volgens het RIVM, daarnaast spelen industrie en vervoer een rol.

De ministers hebben de algemene doelen geformuleerd, de provincies krijgen een jaar om daar invulling aan te geven. De reductie in stikstofuitstoot moet in 2030 zijn gerealiseerd.

Het hoofddoel voor wat betreft de natuur- en stikstofaanpak is een gunstige staat van instandhouding op landelijk niveau en het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden in het bijzonder. In de Zaanstreek zijn dat de Polder Westzaan (ruim 1000 hectare), het Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder (1.839 hectoare) en Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske (2.553 hectoare) dat deels in de Zaanstreek ligt.

In de brief die de ministers aan de Kamer stuurden is ook de kaart met reductiedoel opgenomen (boven een uitsneden daaruit).

Kalverpolder met op de achtergrond molens op de Zaanse Schans en Olam.

Bezoeken: 27