Molenaar Papier bv nu echt verdwenen,nu Vaartzicht

De fabriek Jan Bakker Papieren NV is gesloopt!

Voorheen ook Molenaar Papier bv

Fabricage- en handelsbedrijf van allerlei papier- en verpakkingsmaterialen voorheen aan het Weiver en later langs De Vaartdijk  in Westzaan is gesloopt.

Het bedrijf, dat in 2014 onder de naam Bakker en Molenaar (Vaartdijk) verpakkingen failliet ging, produceerde bedrukte zakken, rollen en vellen voor bakkers, slagers, supermarkten, het productschap voor aardappelen, groente en fruit. En handelde in polyethyleen, dozen, luxe verpakkingen en zakjes voor fotolaboratoria. Het afzetgebied lag grotendeels op de binnenlandse markt met enige export naar België, West-Duitsland, Noorwegen en de Faröer-eilanden.

Het bedrijf werd in juni 1888 opgericht door Jelle Molenaar, die zich met een renteloos voorschot van 200 gulden in een houten schuurtje op het Weiver drie dagen per week bezighield met het handplakken van grijze puntzakjes. De overige dagen besteedde hij aan het per hondenkar afleveren van zijn producten. Hij was tot deze zelfstandige activiteit overgegaan nadat hij zijn baan als chef in een drukkerij had verloren, doordat hij in verband met zijn huwelijk een dag ongeoorloofd verlof had genomen.

In 1906 nam hij zijn zoon Gerard Nicolaas in het bedrijf op. In 1913 werd het eerste stenen gebouw geplaatst. Verdere uitbreiding volgde van 1918 tot 1920, waarbij een magazijn werd toegevoegd en een roldrukmachine en een eerste vrachtauto werden aangeschaft. De activiteiten waren inmiddels uitgebreid met de productie van worst- en rollade-touw, enveloppen, sigarenzakjes en closetrollen. In 1924 werd de juridische vorm nv en werd de directie door vader en zoon Molenaar en de schoonzoon van Jelle, Cornelis Veenis, gevormd.

De oprichter stierf in 1934 en zijn schoonzoon in 1940. Deze laatste werd door zijn zoon Wouter opgevolgd. In datzelfde jaar volgde verdere uitbreidingen. Er kwam een tweede magazijn en een nieuwe expeditieruimte. Men was inmiddels van boekdruk op anilinedruk overgeschakeld. In 1941 werd de nv omgezet in de commanditaire vennootschap (CV) Westzaansche Papierwarenfabriek v/h J. Molenaar. De oorlogsjaren waren moeilijk voor het bedrijf, dat op last van de bezetter in 1943 werd stilgelegd. Men was echter bijtijds in staat geweest om de machines te ontmantelen en tijdelijk te laten ‘verdwijnen’, waardoor de naoorlogse productie snel kon worden hervat.

Splitsing

In 1950 was de omzet tot 1,5 miljoen gulden gestegen bij een productie van 800 ton papier. In 1952 overleed Gerard Molenaar. Hij werd door zijn zoon Jan Jelle opgevolgd. In 1953 werd besloten de Nationale Papiergroothandel Den Haag aan te kopen. De afwikkeling van deze aankoop zou mede aanleiding worden tot de latere splitsing van de vennootschap. Wouter Veenis en vennote Mw Veenis-Molenaar traden uit en gingen verder met de door hen overgenomen papierwarenfabriek Jan Bakker in de Watermolenstraat, terwijl Jan Jelle Molenaar en vennote Mw. Molenaar-Bas met de cv Westzaansche verder gingen.

Na een moeizame start kon na korte tijd de achterstand worden ingehaald. In 1958 werden een nieuwe zakkenmachine en een vlaksnijmachine aangeschaft. In de daaropvolgende jaren werd de aandacht gericht op verbetering van de veelal verouderde productiemethoden, waardoor er een lijn ontstond van magazijn, productie, inpakken naar expeditie. Ook werd een verbeterd tariefsysteem ingevoerd.

Jan Jelle Molenaar overleed in 1963, waarna het bedrijf door Mw. Molenaar-de Vries als beherend vennote werd voortgezet. In 1964 volgde omzetting tot nv onder de naam Molenaar Papier en werd J.S. Hoorn tot directeur benoemd, met als commissarissen C.J. van der Giessen, D.J. Woudt en J. Engel. In 1970 bedroeg de omzet circa 2,6 miljoen gulden bij een papierproductie van 1250 ton. In 1971 trad de familie Molenaar uit en nam J.S. Hoorn het aandelenpakket over. In 1972 volgde omzetting in een BV en werden investeringen gedaan voor de bouw van een nieuw magazijn voor rollen papier, in 1975 gevolgd door een magazijn voor gereed product.

De capaciteit werd uitgebreid met verschillende zakken- en rollenmachines. Vanaf 1975 groeiden de handelsactiviteiten de verkooprechten van buitenlands papier en kunststofverwerkers worden verworven. In 1980 was de omzet circa 7,5 miljoen gulden. In 1988 werd het 100-jarig bestaan gevierd en een showroom voor luxe verpakkingen in gebruik genomen. In 1989 bedroeg de omzet 10 miljoen gulden, in 1991 waren er 30 werknemers. Ten tijde van het faillissement nog maar 19. De bedrijfsfinanciering geschiedde uit eigen middelen.

Weergaven: 10