Meetup over de Integrale gebiedsvisie Westzaan 2040

Samen met diverse stakeholders werken gemeente Zaanstad en provincie Noord-Holland aan de Integrale Gebiedsvisie Westzaan 2040. Met gebiedsateliers en inloopavonden worden belanghebbenden en bewoners betrokken bij de totstandkoming van het uiteindelijke plan. Woensdag 2 maart organiseert Babel in de Stoomhal in Wormer een Meetup over de identiteit en de toekomst van het gebied. De Meetup is ook te volgen op YouTube.

De Polder Westzaan is van grote waarde voor Zaanstad. Het is een uniek cultuurlandschap waar stad, landschap, landbouw en natuur via het water en de kwetsbare veenbodem nauw met elkaar zijn verweven. Enkele van de 17de-eeuwse industriemolens zijn nog steeds aanwezig in het landschap; ze getuigen van de bijzondere geschiedenis van dit ‘eerste industriegebied’ van Europa. In en om de polder, die voornamelijk door agrariërs en Staatsbosbeheer wordt beheerd, wonen zo’n 160.000 Zaankanters.

Het landelijk gebied en het stedelijk gebied zijn in de afgelopen decennia verder met elkaar verknoopt geraakt waar het gaat om recreatief medegebruik. De natuurwaarden van de Polder Westzaan staan onder druk. Ook op het gebied van klimaatverandering liggen er kansen voor verbindingen tussen de stad en het landelijk gebied. En vanwege de natuurlijke handicaps van dit veenweidegebied staat op termijn ook het agrarisch bedrijf economisch onder druk.

Autonome ontwikkelingen, gecombineerd met maatschappelijke en ruimtelijke uitdagingen, zijn aanleiding tot een gesprek over de identiteit en de toekomst van het gebied en over de ontwikkeling van het samenhangende systeem van stad en landelijk gebied. Aspecten die bij deze Meetup aan de orde komen zijn o.a. beleving, invulling en kwaliteit van het landschap en duurzaam beheer in relatie tot milieu-, klimaat- en natuuropgaven.

Programma

  • Inloop met koffie/thee vanaf 19:00 uur. Start om 19:30 uur met een introductie van het programma door Leontine de Koning
  • Inleiding door Wessel Breunesse (wethouder Ruimtelijke ontwikkeling, Natuur en landschap, Klimaatadaptatie en milieu bij gemeente Zaanstad).
  • Lezing door Rik de Visser (directeur VISTA landschapsarchitectuur en stedenbouw).
  • Lezing door Gert Jan van den Born (beleidsonderzoeker Landgebruik en Klimaat bij het Planbureau voor de Leefomgeving), over de problematiek van bodemdaling in relatie tot gevolgen voor landbouw/veehouderij, cultuurhistorie, natuur en landschap bij niet-ingrijpen.
  • Lezing door Tom Bade (directeur Triple E, kenniscentrum op het gebied van natuur en economie).
  • Panel- en publieksdiscussie met Frits Palmboom (stedenbouwkundige en MAAK.meester Zaanstad), Nico Verduin (voorzitter LTO regio Noordwest) en Riena Tienkamp (hoofd Staatsbosbeheer Noord-Holland).
  • Moderator is Steven Slabbers (onafhankelijk adviseur ruimtelijke kwaliteit bij provincie Noord-Holland).
  • 21:40 uur afronding.

Aanmelden en locatie
De Meetup zal plaatsvinden in de Stoomhal, Pakhuisplein 44 in Wormer. De Stoomhal is goed bereikbaar met de auto en ov. Voor het programma hebben we een capaciteit van 120 personen in de zaal. Het programma is ook live te bekijken op ons YouTube-kanaal. Aanmelden is verplicht.

Weergaven: 1