Meer afval in Nauerna… met ontheffing Provincie

Uit de Orkaan 

Meer afval in Nauerna… met ontheffing Provincie

Zaanstad wil halvering van de hoeveelheid restafval en afval opnieuw gebruiken. De Provincie Noord-Holland wil het vernietigen van afval in 2030 met 50% verminderd hebben.

In de praktijk wordt er echter meer afval gestort in Nauerna, voor 90 procent in handen van de provincie. Het afval komt daar o.a. via HVC, waarvan Zaanstad aandeelhouder is.

Anna de Groot heeft vragen over deze ontwikkeling aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gesteld. De zaak werd in de openbaarheid gebracht door NH Nieuws.

In Nederland is het niet toegestaan om afval te importeren om te storten, het Engelse afval dat tegen betaling geïmporteerd wordt is om te verbranden. Maar omdat er ook steeds meer ‘Nederlands’ afval wordt aangeboden, kan niet al dat afval worden verbrand.

Het afval dat dus niet verbrand kan worden, gaat nu naar de stortplaats in Nauerna, de Provincie heeft ontheffing voor het storten verleend.

De maximaal te storten hoeveelheid afval op stortplaats Nauerna, zoals vastgelegd in de omgevingsvergunning, blijft gelijk volgens de Provincie: “Er wordt geen extra afval gestort. Stortplaats Nauerna sluit op 1 april 2022.”

Anna de Groot vraagt:

“De provincie wil het vernietigen van grondstoffen (ook wel primaire grondstoffen) in 2030 met 50% verminderen. De provincie streeft naar een circulair Noord-Holland in 2050. Gaat u dit doel halen als het afval gestort blijft worden en u daar ontheffingen voor blijft verlenen?”

Het antwoord:

“Nee, als we op deze manier doorgaan, gaan we dit doel niet halen. Ons college blijft streven naar een circulair Noord-Holland in 2050.”

De provincie stelt dat ze de aandeelhouders van de afvalbedrijven niet kan opdragen om geen afval meer in het buitenland aan te kopen, “de afvalbedrijven hebben veelal langlopende contracten afgesloten om voor een financiële vergoeding afval te verwerken.”

Foto: de nieuwe loswal bij de afvalzorg in Nauerna

Bezoeken: 0