Marie Kleij overleden

Marie Kleij overleden

Marie Kleij is na een ziekbed op 78 jarige leeftijd in hospice De Schelp overleden. Rie is 6 jaar voorzitter geweest van de Westzaanse Gemeenschap. Ze heeft 8 jaar de dagelijkse rubriek ‘Kleidoiffie’ in het Dagblad Zaanstreek verzorgd. Ze is van 1989 tot 2006 gemeenteraadslid voor de PVDA geweest en heeft meer dan 40 jaar de collectes voor de KWF verzorgd. Ze heeft tal van vrijwilligersfuncties bekleed,waaronder die van bestuurslid van de Stichting Dienstencentra Zaanstad, nu de SMD. Wij zullen haar blijven herinneren als een minzaam persoon, met het hart op de goede plaats.

Marie werd in 1939 in Koog aan de Zaan geboren en groeide daar en in Zaandam op. Later verhuisde zij naar Westzaan. Marie Kleij was een gepassioneerd voorvechtster voor het behoud van de Zaanse streektaal. Vanaf 2004 was ze betrokken bij de totstandkoming van het Zaans Dictee, dat in totaal vijf keer werd gehouden. Vanaf 2006 schreef Marie columns en korte verhalen in het Zaans. In oktober 2011 bracht de stichting Zaans Dictee haar bijna tachtig pagina’s dikke boekje uit onder de titel ‘Kleidoiffies’. ‘Et had nag puur wet om et laif, maar nou benne me toch bar groos det et boekie met Kleidoiffies klaar is. Ik loop temet van grozeghaid te water’, zei ze toen het boek verscheen. Met haar publicaties over de Zaanse streektaal deed ze veel rechtgeaarde Zaankanters een groot plezier.

Marie had een heldere, kernachtige schrijfstijl en was in staat om met weinig woorden de essentie van een onderwerp te benoemen. De ene dag besprak ze het ongemak van verkoudheden, zoals de productie van ‘snotbiebels’ en er ‘puur beskete’ uitzien en legde ze de verbinding met de industriële historie van de streek, zoals van de ‘snofmolens.’ En de volgende dag schreef ze over de herkomst van Zaanse uitdrukkingen, zoals ‘Thee as juffrouw de maid roept,’ met de uitleg dat getrouwde dames ‘juffrouw’ werden genoemd. Als juffrouw het dienstmeisje riep moest zij onmiddellijk komen met de thee, die niet al te warm mocht zijn.Zo informeerde Marie de lezer elke dag over de streektaal en de gebruiken van destijds. Ze verdient bij uitstek de titel ‘Saense Perel’.

Foto F. Eerenberg Marie Kleij tijdens de jaarvergadering van de WestzaanseGemeenschap in 2013.

Weergaven: 6