Makke kraai bij Prinsenhof

Makke kraai bij Prinsenhof

Bij molen Het Prinsenhof vandaag en vrij makke kraai gezien. Hij of zij liet zich goed fotograferen.

De levenswijze van kraaien botst op sommige punten met bijvoorbeeld de belangen van landbouwers , doordat ze zaaigoed opeten. Zal in Westzaan wel mee vallen, Veenweiden gebied
Daar staat tegenover dat kraaien ook een enorme hoeveelheid emelten eten . Dit zijn insecten, zoals de ook de langpootmug, die in grote hoeveelheden worden opgepeuzeld.
Het heeft overigens geen zin om een dode kraai op te hangen bij wijze van vogelverschrikker, zoals helaas nog steeds wel gebeurt. Daar is de kraai een veel te intelligente vogel voor. Kraaien zijn belangrijke nestleveranciers voor roofvogels en uilen die zelf geen nest bouwen (boomvalk, torenvalk, ransuil).

Bezoeken: 1