Lijsttrekkersdebat Uit de Wessaner

Lijsttrekkersdebat Uit de Wessaner

Gemeenteraadsverkiezingen In dorpshuis De Kwaker was het zaterdag 5 maart een mooie mix van bewoners en plaatselijke politici. Dertien lijstrekkers deelden hun visie enbeantwoordden vragen van bewoners. Debatleider Remko Gerritsen zorgde dat de diverselijstrekkers bij toerbeurt hun visie konden toelichten over de diverse onderwerpen.

Gerard Slegers deed voor de start vanuit het college van B en W een oproep aan de aanwezigen omzondagavond 6 maart mee te lopen met de Fakkelsvoor vrede-optocht, met eindpunt het Czaar Petermonument, waar het beeld zal worden uitgelicht in de kleuren van de Oekraïense vlag.

De eerste vraag die Remko afvuurt gaat over betaalbaar wonen. De Groot van de SP geeft aan dat zij50% van de nieuwbouw voor sociale woningen wil gebruiken. Onclin van de VVD zegt dat 40% van de woningen in Zaanstad al geschikt is voor sociale huur en haar partij zich vooral wil inzetten voor de bouw van betaalbare woningen voor de middenklasse. Kast van D66 refereert aan het debat van vier jaar terug en merkt op dat ondanks alle beloftes niets is gebeurd aan woningbouw voor jongeren en ouderen doordat het provinciebeleid de plannen van de gemeente Zaanstad vertraagt. De ontsluiting van de N203 en het doortrekken van de A8-A9 is een agendapunt waarover de verdeeldheid groot is en onderling verwijten worden gemaakt. Het Landschapsplan heeft volgens Van Haasen van de PVV ervoor gezorgd dat het onmogelijk is het plan van de A8-A9 uit te uitvoeren.Groothuismink van ROSA zegt dat de politiek moetstoppen met beloven dat het doortrekken van desnelweg doorgaat en is een voorstander van hetverleggen van de focus naar het stimuleren en faciliteren van andere vervoersmiddelen. Ook Kerkhoven van Democratisch Zaanstad gelooft niet meerin het plan en vindt dat er gekeken moet worden naar alternatieven. Onclin van de VVD vergelijkt de situatie rond de N203 met de slechte luchtkwaliteit rondom Tata Steel en noemt de situatie zorgelijk.

Tegelijkertijd is uitbreiden van het spoor geen optie omdat de capaciteit daarvoor ontbreekt. Hellings van Denk wil dat bewoners meer betrokken wordenbij het vinden van een oplossing. Kortom dit is een onderwerp waarvan het einde nog niet in zicht is ende meningen ver uiteenlopen. De verbrakking van Polder Westzaan leverde ook de nodige discussies op van voor en tegenstanders enzorgde ook voor inmenging van enkele aanwezigenin de zaal. Voorstanders van de verbrakking wijzen op de voordelen voor de natuur terwijl de tegenstandersjuist de nadelen voor de veeteelt in Westzaanuitlichten. Het is duidelijk dat het verschil in inzicht en belang niet zomaar opgelost kan wordenen een definitief besluit niet op korte termijn genomenzal worden.

Andere onderwerpen die aan bod kwamen waren:veiligheid in Zaanstad, bereikbaarheid van Westzaan, eenzaamheid en subsidies voor wijkbesturen.Op het YouTube kanaal van ZZBO Zaandam kunt ude opname bekijken. https://youtu.be/mlD9l2NtEYs

Wilt u op de hoogte blijven, meld u dan aan bij: Ingrid Jahn-van Binsbergen, secretaris Vereniging

Dorpscontact Westzaan Kerkbuurt 40 | 1551 AE Westzaan

075-6153 348 of 06-1717 1793 dorpscontactwestzaan@kpnmail.nl

Carla van den Puttelaar voor Vereniging Dorpscontact

Westzaan

Weergaven: 0