Lid worden van de Historische Vereniging, waarom eigenlijk?

Lid worden van de Historische Vereniging, waarom eigenlijk?

De Historische Vereniging Westzaan maakt zich sterk voor het behoud van ons vertrouwde dorpsgezicht en voor alle elementen die daar onderdeel van zijn. Daarnaast wil de vereniging de bewoners bewust maken van al het moois in ons dorp en hun leren
om anders te kijken naar de kleine én grote monumentale panden, zodat zij hun woonomgevingnóg meer gaan waarderen.

De Historische Vereniging Westzaan organiseert diverse activiteiten:
• interessante lezingen over de geschiedenis van
Westzaan
• In ieder geval één keer per twee jaar een uitje
naar andere mooie dorpen en steden
• historische wandelingen
• de Lichtjesavond

Bovendien zijn we voornemens, tegen een aantrekkelijke prijs, een cursus genealogie aan onze leden aan te bieden. De vereniging heeft een eigen archief dat nu alleen nog op afspraak toegankelijk is. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de voorzitter
Ingrid Jahn: 075-6153 348 of 06-1717 1793.
De vereniging is actief en kan bogen op de steun van een behoorlijk aantal leden. Maar steun in de vorm van helpende handjes, zoals in de andere dorpen in Zaanstad ook wordt gedaan, is zeer welkom. Er is behoefte aan mensen die het leuk vinden om archiefmateriaal uit te zoeken. Vanuit diverse bronnen zijn er vele meters archief die we willen benoemen, opschonen en waar mogelijk digitaliseren.
Met het Stadsarchief zijn we in gesprek om gebruik te maken van hun geklimatiseerde opslagruimten. Archiefdelen worden daar dan opgeslagen, maar blijven eigendom van de vereniging. Het stadsarchief biedt ook de mogelijkheden en faciliteiten om daar archiefwerkzaamheden te verrichten.
Daarom dus! Bent u nog geen lid en wilt u ons helpen de geschiedenis levend te houden? Het kost slechts € 10,- per jaar. Als u ook nog een helpende
hand wilt zijn? We leggen u uit wat het inhoudt.En als werkgroep aan onze geschiedenis werken is toch heel gezellig?

Aanmelden kan via de website: www.historischeverenigingwestzaan.nl, of u kunt contact opnemen met het secretariaat:
secretarishvw@westzaan.nl

Bezoeken: 0