Levens redden door snelle reanimatie

Levens redden door snelle reanimatie

Burgemeestersbuurt start AED-groep

Ze hopen nooit in actie te hoeven komen, maar als er in de wijk iemand getroffen wordt door een hartstilstandzijn ze er klaar voor: de AED groep Burgemeestersbuurt. De groep is opgericht met als doel levens te redden door zo snel mogelijk te startenmet reanimeren. Hoe sneller, hoe beter, want zonder zuurstof rakenhersencellen al binnen vier tot zes minuten onherstelbaar beschadigd.

Het begon allemaal op een buurtborrel in januari 2019, waar bewoners van de Burgemeester Vijlbriefstraat en de Burgemeester Verstegenstraat elkaar gelukkig nieuwjaar wensten. Daar kwam het gesprek op het startenvan een AED-groep. Vaak blijfthet in dat soort gevallen bij schone plannen, maar dit keer kwam het echtvan de grond. De initiatiefnemers Paul van Deursen, Marcel Bes, Peter Koel en Kees Ruck zetten de schouders eronder en in december kwamer in de wijk een AED te hangen. Datis een draagbaar apparaat, waarmeeeen hart dat niet meer klopt dooreen elektrische schok weer op gang gebracht kan worden.

De reden om de groep op te richten was niet dat er iemand in de wijk was overleden na een hartstilstand. ‘Het is puur preventief’, zegt Paul van Deursen. ‘Ik stond altijd wat sceptisch tegenover reanimeren. Alles hangt afvan hoe snel de reanimatie begint. Begin je te laat dan heb je kans dat het slachtoffer het wel overleeft, maar onherstelbare hersenschade oploopt. Maar inmiddels heb ik tweemensen in mijn kennissenkring die door snelle reanimatie en het inzetten van een AED gered zijn. Ik ben nu dan ook overtuigd van het nut, zeker als er een AED in de wijk beschikbaar is.’

Het duurde enige tijd voor de AED groep er daadwerkelijk was. Er moest geld ingezameld worden en er dienden voldoende vrijwilligers te komen. De kosten van het project, zo’n 1300 euro, werden flink gedrukt doordat de groep een gebruikte AED kon overnemen. Tweeënvijftig huishoudens in de wijk hebben geld gegeven en er zijn inmiddels 36 mensen die kunnen reanimeren. Dertien daarvan konden dat al, omdat ze op hun werk bhv’er (bedrijfshulpverlener) zijn. De andere 23 volgden drie trainingsavonden in dorpshuis De Kwaker.Die trainingen werden gegeven door EHBO Westzaan.

Maar wat gebeurt er nu als iemand in de Burgemeestersbuurt een hartstilstand krijgt? Dan moet allereerst 112 gebeld worden. De organisatie achter dit nummer stuurt een noodoproep naar de mobiele telefoon van tien vrijwilligers, waarvan door gps-signalering bekend is dat ze in de omgeving zijn. Vijf daarvan wordennaar het slachtoffer gestuurd.Degene die daar als eerste arriveert, begint met beademen en het toedienen van borst compressies. Het doeldaarvan is de pompfunctie van het hart over te nemen en de bloedsomloop op gang te houden. De andere vijf worden naar de plek gestuurd waar de AED hangt. De eerste gaat met het apparaat naar het slachtoffer en zet het in om het hart weer aan het kloppen te krijgen. De vrijwilligers houden de reanimatie vol tot professionelehulpverleners verschijnen. Alles draait om snelheid. Hoe eerder de reanimatie begint, hoe groter de kans dat een slachtoffer er goed onder vandaan komt. Het hele idee achter AED-vrijwilligers in een wijk is dat zij vaak sneller ter plekke kunnen zijn dan het ambulancepersoneel. De AED-groep Burgemeestersbuurt is de eerste in Westzaan, al zijn er in het hele dorp 17 AED’s. Die hangen onder meer bij sportverenigingen, de huisartsenpost en bedrijven. De vier initiatiefnemers uit de Burgemeestersbuurt hopen dat hun project navolging krijgt. ‘Het zou mooi zijn als er meer van dit soort groepen in Westzaan komen. En het is ook nog eens heel goed voor de saamhorigheidin de wijk.’

De AED-groep Burgemeestersbuurt. Vlnr Kees Ruck, Marcel Bes, Paul van Deursen en Peter Koe. Melchert Leguijt

Diplomering EHBO in het ReghtHuys

Weergaven: 7