Leden OBW bezochten Fronik Boerderij

Leden OBW bezochten Fronik Boerderij

De natuurverreniging OBW (Ongeschonden Behoud Westzijderveld) houden elk jaar voor haar leden een vaartocht door de Westzaner polder. Dit keer werden de leden getrakteerd met een bezoek aan De Fronikboerderij aan de Westzanerdijk. Een pracht trip met de boot van Staatsbosbeheer, veel futen, buizerds,
De OBW draagtde Fronik boerderij een warm hart toe, een uniek project voor een ieder de de natuur en zorg voor kinderen lief heeft. zie www.fronikboerderij.nl

De OBW werd hartelijk welkom geheten door Mw. Linda Bloem beheerster van Fronik. Voorzitter Piet Hazelebach van OBW droeg namens de leden een bescheiden financiële bijdrage aan de Fronic Boerderij. Van harte gegund.

Boswachter SBB Bob de Wolf werd vriendelijk bedankt voor zijn inzet voor de OBW. Bob veel succes met je verdere carrière. Wij zullen je missen. zie plaatje.

Fronik Boerderij
Na meer dan 10 jaar onofficiële en informele buurtactiviteiten op het terrein van de Fronik boerderij werd het tijd om het beheer, de ontwikkeling en het gebruik van de boerderij door de buurt te formaliseren. Daartoe is in augustus 2015 de Stichting Fronik Buurtboerderij opgericht. Zonder winstoogmerk, met een onbezoldigd (vrijwillig) bestuur en met als doel “het behoud en beheer van de Fronik boerderij”. Lees onze volledige visie en missie.
De stichting heeft zich de afgelopen jaren met succes ingezet om de boerderij voor de buurt te behouden. Het is gelukt om een manier te vinden om de ontmoeting tussen mensen, dieren, jongeren, ouderen, Zaankanters en migranten en stad en natuur, blijvend een toekomst te geven. Door het mogelijk maken van woningen voor mensen met een autistische stoornis en tegelijk een groot deel van de boerderij beschikbaar te houden voor en door de buurt is het mogelijk deze plek blijvend als ontmoetingsplek te bewaren. Daarin werken we samen met Stadsherstel en De Heeren van Zorg.

Bezoeken: 3