Kultuurklutser: teller op 4000

Kultuurklutser: teller op 4000 
 
  Willemien Schenkeveld

De Kultuurklutser heeft vierduizend van de vijf duizend hand tekenin gen binnen die nodig zijn om een referendum over het Cultuurcluster aan te vragen. De af gelopen drie we ken zijn er 1500 hand tekeningen verzameld, boven op de 2500 die er al waren. Nu resten nog ruim twee we ken tot donderdag 8 maart. Initiatief nemer Jan de Bruin is stellig: ,,Het gaat lukken. Dit weekeinde hebben we er 600 opgehaald, het ging heel snel.’’ De actie wordt door ver schillende politieke partij en mee ge nomen in hun ver kiemingscampagne. DZ, POV,ROSA, ZIP, de SP en haar afsplitsing de Volksinzameling van hand tekeningen  hebben ze in geleverd.
Ook de nieuwkomers Denk, de Partij voor de Dieren en de PVV heb ben zich te gen het cluster uit gesproken. ,,Ze heb ben ook wat formulie ren mee genomen,maar ik heb van hen nog niet iets te rug ge kregen”,zegt Jan de Bruin. Als er genoeg hand tekenin gen zijn, zal er waarschijnlijk een raadsmeerderheid in stem men met het houden van het referendum. Dat zou dan ergens in de loop van het jaar ge beuren. Elke maand uit stel van de bouw van het Cultuurcluster kost een kwart miljoen euro.
Het is een raad gevend referendum. De gemeenteraad is niet ver plicht de uit slag te vol gen. De huidige raadsmeerderheid is van mening dat Zaanstad niet on der de af spraak uit kan om het cultuurcluster  te realiseren. Maar het besluit zal ge no men worden door de nieuw samengestelde gemeenteraad.

 U  kunt u nog steeds tekenen op (o.a.) de onderstaande lokaties en tijdstippen.  zie website 

 U  kunt u nog steeds tekenen op (o.a.) de onderstaande lokaties en tijdstippen.
Ook zult u ons regelmatig op straat tegenkomen. Bovendien kunt u zelf de officiële ondersteuningsverklaring en handtekeningenlijsten – waarmee u dus ook zelf handtekeningen op kunt halen(!) – onderaan dit bericht downloaden en  (zo vaak u wil) printen. De lijsten dienen uitsluitend door kiesgerechtigden – d.w.z. meerderjarige inwoners van Zaanstad – correct – d.w.z. volledig en niet vaker dan één keer – te worden ingevuld en getekend. Commentaar van de raadgriffie:
Door het zetten van een handtekening en de gevraagde gegevens kan door de gemeente gecontroleerd worden dat de ondersteuningsverklaringen echt van de mensen zijn die het referendum ondersteunen én kan gecontroleerd worden of deze mensen kiesgerechtigd zijn volgens de kieswet.
De lijsten moeten – vol of niet vol – liefst vóór 25 februari – in de brievenbus te worden gedaan bij:

Jan de Bruin, Tuinstraat 12, 1506 VX Zaandam.
Inleveren bij één van de onderstaande deelnemende lokaties kan natuurlijk ook.

Lokaties waar u (nog steeds) kunt tekenen:
Zaandam
Jan de Bruin (thuis)
Tuinstraat 12
1506 VX   Zaandam

Wereldwinkel Zaandam
Rozengracht 113, 1506 SE Zaandam
zie hier voor de openingstijden.

Koog aan de Zaan
Buurthuis Het Brandtweer
Breestraat 110
1541 EK Koog aan de Zaan
dinsdags, donderdags en vrijdags tussen 9:00 en 11:00
dinsdags en donderdags tussen 20:00 en 21:30 uur
woensdags tussen 20-22 uur

Zaandijk
Chocolaterie De Cacaoboom
Lagedijk 142 b, 1544 BL Zaandijk

Wormerveer
Glazenier De Glazen Pauw
Zaanweg 60, 1521 DM Wormerveer
zie hier voor de openingstijden.
Sietske Koene Mode
Marktstraat 1, 1521 DW Wormerveer
.
Rokersspeciaalzaak Bakker
Zaanweg 124-C, 1521 DS Wormerveer
Café De Melterij
Wandelweg 47, 1521 AB Wormerveer
Zie hier voor de openingstijden

De Groote Weiver (zowel in de kringloopwinkel als bij de bar)
Industrieweg 1a, 1521 NA Wormerveer
Zie de openingstijden van de bar en van de kringloopwinkel

Krommenie
Loppis Winkel
Zuiderhoofdstraat 70, 1561AP Krommenie
Woensdag t/m zaterdag van 11:00 -17:00 uur.

Westzaan

Fred Eerenberg
Het Prinsenhofstraat 15
1551 CR Westzaan
m. 0650235078

Weergaven: 0