“Kroosduiker” zo langzamerhand gesloopt?

Kroosduiker verdient betere plek

Uit de Krant WESTZAAN – Aan de Middel in het dorp (vlakbij de U-bocht onderaan de A8) staat al jaren een beeld- en sfeerbepalende uiting. De houten kikker is met enige regelmaat onderwerp van gesprek. Het Dorps Contact Westzaan signaleert nu dat de prachtige “Kroosduiker” zo langzamerhand gesloopt dreigt te worden.

Jaren geleden was de kikker prominent aanwezig op het terrein van houthandel Pont Meijer aan het Zuideinde in Westzaan. Nadat groothandel Pontmeyer het terrein aan het Zuideinde in Westzaan had verlaten werden in de zomer van 2006 de houtloodsen gesloopt en werd het terrein ingericht voor woningbouw.

De kikker werd in de opslag gezet aan de Vaartdijk. Op initiatief van Wouter Veenis en toenmalig wijkmanager Monica Briefjes en steun van de Rotary werd het monument verplaatst naar de huidige locatie. In de achterliggende jaren is er diverse keren sprake geweest van vandalisme aan en rond de Kroosduiker. Zo verscheen er een Disney afbeelding in het monument bevestigd met stevige schroeven.

Er zijn plannen om het beeld te verplaatsen naar de rotonde die is gesitueerd in de Provinciale wegen N246 en N515 met o.a. een afslag richting Blankenburg. Het Dorps Contact Westzaan is om al die redenen op zoek naar een respectabele plek voor dit mooie monument. ‘Wij gaan voor de zoveelste keer in gesprek met de gemeente Zaanstad en gebeurt er weer niets…….dan rest ons niets anders dan het heft zelf in handen te nemen.’

Weergaven: 1