Koningin Juliana bezoekt Westzaan

Koningin Juliana bezoekt Westzaan Uit de Wessaner

Rondvaart in de boerenplat van C.J. Crock.

Op maandag 28 maart bracht ik samen met Ingrid en Huib Jahn een bezoek aan het gemeen- tearchief van Zaanstad. Na een kleine zoektocht in de archiefkelder vonden we de keurig gedocumenteerde map in de elektronisch bedienbare archiefkasten. Deze bevat de oude kran- tenknipsels en foto’s over een echt Zaans bezoek. Uit de archiefstukken blijkt dat het bijna 50 jaar geleden is dat koningin Juliana een bezoek heeft gebracht aan ons mooie dorp Westzaan. Dat was op donderdag 8 juni 1972 rond 10 uur. Om de vorstin niet te choqueren waren alle schut- tingwoorden langs de route verwijderd. Toegejuicht door honderden kinderen met vlaggetjes en feestmutsen wandelde koningin Juliana door de Kerkbuurt, geflankeerd door burgemeester Verstegen en commissaris van de koningin Kranenburg. Ze bezochten bejaardenhuis Lambert Melisz, waar ze werden toegezongen door het bejaardenkoor van het tehuis. Ook stond er een boottochtje door natuurgebied De Reef op het programma

gevestigd aan Kerkbuurt 19 had een ‘VLAGGEN- ACTIE’ georganiseerd. Burgemeester Verstegen heeft deze actie van harte ondersteund. Ook heeft burgemeester Verstegen een persoonlijk (handge- schreven) woord gezonden aan alle inwoners met de oproep om de vlag uit te steken!

Krantenknipsels

Als ik doorblader in het archiefstuk, kom ik nog een aantal krantenknipsels van de  Typhoon  gedateerd op 8 en 9 juni 1972 tegen. Helaas is er niet genoeg ruimte om alle artikelen uit te schrijven. Daarom stu- ren we onze leden alle beschikbare krantenartikelen met al het fotomateriaal in onze nieuwsbrief. Inclu- sief de handgeschreven brief met uitgeschreven ’vertaling van het handschrift’. Wilt u deze informatie ook ontvangen? Word dan lid van de Historische Ver- eniging Westzaan, voor slechts € 10,- per jaar.

Veel kijkers voor koningin

‘Groot was de belangstelling, toen vanmorgen omstreeks 9:50 uur de koningin Juliana voor haar bezoek aan de Zaanstreek arriveerde op het kruis- punt Kerkbuurt-Provincialeweg te Westzaan. Tijdens de wandeling van de koningin en het haar begelei- dende gezelschap door de Kerkbuurt naar de Ned. herv. Kerk in Westzaan staken leden van de werk- groep ‘’t Veld moet blijven’, protestborden omhoog. De organisatoren hadden bepaald dat de koningin door het minder gunstige weer niet met het plat van veehouder Crock door De Reef zou gaan varen. De koningin gaf er echter de voorkeur aan toch per praam het vaartochtje te maken, al waren de bloe- men die dit vaartuig moesten versieren in allerijl reeds op de overdekte rondvaartboot gelegd.’ Bron:

Brief van de burgemeester

Burgemeester Verstegen heeft op 26 mei 1972 een brief gezonden ‘Aan de bewoners en gebruikers van panden gelegen aan de Kerkbuurt en daaraan gren- zende straten’. De inhoud van de brief was als volgt:Koningin Juliana en Jan Albers.

‘Gaarne vestig ik er de aandacht op, dat in verband met het bezoek dat Hare  Majesteit  de Koningin  op 8 juni a.s. aan deze gemeente zal brengen, de Kerk- buurt, alhier, op die dag, van 9.00 – 12.00 uur, voor alle verkeer (met uitzondering van voetgangers) zal zijn gesloten. Ik geef u in overweging uw relaties, voor zover het hen aan kan gaan, eveneens met het vorenstaande op de hoogte te brengen.’ Aldus getekend de burgemeester, F. Verstegen.

Een tweede brief is door de Dienst Gemeentewerken verzonden: ‘Aan de bewoners van de Kerkbuurt en daaraan grenzende straten. L.S. In verband met het bezoek van Hare Majesteit de Koningin aan Westzaan op donderdag 8 juni 1972 zal op de ochtend van die dag Uw huisvuil niet worden opgehaald, doch zal dit in de loop van de MIDDAG gebeuren. U wordt daar- om gevraagd op die bewuste ochtend geen vuilnis- emmers en/of ander huisvuil aan de weg te plaatsen doch dit pas te doen ná twaalf uur ’s middags. Wij danken U bij voorbaat voor Uw medewerking.’

Vlaggenactie

Tanger textielhandel en woninginrichting N.V., Typhoon 8 juni 1972.

Lichte paniek

‘Enige paniek ontstond bij de organisatoren toen koningin Juliana toch maar liever wilde varen in de boerenplat in plaats van de rondvaartboot. Onder gejuich van het vele  publiek  stapte  de  koningin in de open schuit. Dat ze bijna met haar voeten in het water stond scheen haar niet te deren. In allerijl werden bloemen van de rondvaartboot voor op de boerenplat gelegd en werd de buitenboordmotor bevestigd. Toen voer het gezelschap, waarbij enige heren, die de benen omhoog moest houden door het water in de boot, het natuurgebied De Reef in.’ Bron: Typhoon 9 juni 1972.

Koningsdag 2022 moet het helaas zonder markt kraampje van de HVW doen vanwege een tekort aan vrijwilligers. Wilt u vrijwilliger bij de HVW worden of lid worden van de vereniging? Meld u dan aan bij: voorzitterhvw@westzaan.nl.

 

Bezoeken: 1