Jubileum Historische Vereniging Westzaan gevierd In Molen het Prinsenhof

Jubileum Historische Vereniging Westzaan-top

In de molen  het het Prinsenhof (1722) werd vandaag het 35-jarig bestaan van de Historische Vereniging Westzaan gevierd. Vanaf 13.00 uur en was er een inloop, 14.00 uur startte het officiële gedeelte van .
Oud bestuursleden zoals Dirk Kit, Ank Jongejans, Annette de Ridder en Fred Eerenberg.  Puntige toespraken omtrent de vroege en recente geschiedenis van de HVW kwamen spontaan naar voren. Dirk Kit maakten duidelijk dat geschiedenis een merkwaardige grabbelton,  een opeenvolging van komische en of diep droevige zaken is. Wat leert men van de geschiedenis?   

Aansluitend heften  men het  een glas om op deze mijlpaal,  35 jaar te vieren . Een toost op de toekomst.

Alle  leden, oud-bestuursleden en genodigden ontvingen een mooi boek, aangeboden door Jaap Leguijt. In den Otter door Johan Kievit aangeboden. Super!
Gezien het mooie, maar ook lastige pad naar de molen , werd  er tussen 13.00 en 14.00 uur een pendelboot tussen de Weelbrug en de molen Het Prinsenhof georganiseerd. Staatsbosbeheer vervulde hierbij een mooie rol.
De leden werden getrakteerd op een mooie  natuur  excursie naar molen De Jonge Dirk. De historie van het bijzondere slagenlandschap kreeg voldoende aandacht. Abel van Loenen, de huidige jonge molenaar van de Jonge specerijmolen vertelde de geschiedenis van deze leuke molen.  Oorspronkelijk en specerijmolen die in Zaandam op het Blauwe Pad stond. Vanaf 1981 was de molen eigendom van Hessel de Vries. Na zijn overlijden heeft De Zaansche Molen het eiland met de molens De Jonge Dirk en De Zwaan overgenomen van familie De Vries.

Een een stukje  over de Gouw gevaren waar wij op wat ondergelopen landjes mooie vogels spotte  zoals de Kluut, Nijlgans, Zwaluwen, Scholeksters,, Kieviten etc..

Als toetje werd er door de maalploeg een rondleiding door Het Prinsenhof gedaan. Sommige bezoekers klauterden naar de kap van de molen. Veel dank aan de maalploeg. 
In 2022 hopen de molenaars het 300 jarig bestaan te vieren. Nog 4 jaar te gaan. 
Met veel dank aan de organisatoren van de HVW. Een geweldig succes.4

Geschiedenis:

De nieuwste aanwinst voor De Zaansche Molen is De Jonge Dirk. De molen begon zijn bestaan als Indies Welvaren aan Het Blauwepad in Zaandam. De heer Heikebertus Schoe ontwierp en bouwde de molen eigenhandig, een opmerkelijke en bijzondere prestatie, zeker gezien het feit dat Schoe geen molenmaker was. Aanvankelijk werd de molen gebruikt als specerijmolen met Verkade als grootste klant. In 1914 mechaniseerde Schoe de molen. Na zijn dood raakte Indies Welvaren in verval. Molenkenner Jo Vooren ontfermde zich in 1958 over de resten en bracht ze naar Westzaan, waar hij de molen onder de naam De Jonge Dirk weer tot leven bracht. Het machinedeel werd overgebracht naar De Huisman, die sinds 1955 op de Zaanse Schans staat. De Jonge Dirk is een kleine, maar veelzijdige molen. Samen met De Schoolmeester en Het Prinsenhof is de molen gezichtsbepalend voor Westzaan.

Naast De Jonge Dirk staat het weidemolentje De Zwaan, sinds kort ook eigendom van De Zaansche Molen.

Weidemolen De Zwaan staat sinds 1975 in het Westzijderveld te Westzaan naast molen De Jonge Dirk. Voor welke polder deze houten molen oorspronkelijk is gebouwd is niet precies bekend, wel werd hij in 1947 aan De Zaansche Molen geschonken en bij die gelegenheid voor molen Het Pink in Koog aan de Zaan geplaatst. De molen had toen een vlucht van 5,20 meter en aan het bovenhuis een houten windvaan en houten trap aan de achterzijde. Ook bevond zich onderin de molen een houten waaierpomp.

Nadat de molen daar was omgewaaid is hij na restauratie in april 1975 in het Westzijderveld, nabij molen De Jonge Dirk (gemeentelijk monument), in Westzaan geplaatst. De molen kwam in handen van de eigenaar van de grond en de naastgelegen Jonge Dirk. De vlucht is toen vergroot tot 6,70 meter en windvaan en trap werden vervangen door een staartkruiing. De molen bemaalt een sloot op het eiland.

Dank aan de Historische Vereniging Westzaan

 

Welkom door Ingrid Jahn

Molen Het Prinsenhof in 2022  dan 300 jaar

Dirk Molenaar vertelt over de planten die bij molen de Jonge Dirk groeien.

Ank Jongejans rondleidingen door Westzaan vertelde anekdotes. Boerie (Jaap de Boer de aanstichter van de vorming van HVW werd nadrukkelijk genoemd

Wat is waar in de geschiedenis? Een hilarisch verhaal omtrent zonderlinge gebeurtenissen in de geschieden. dank je wel Dirk.

De maalploeg Het Prinsenhof.

Boottocht rondleiding van boswachter Dennis Offman en Fr4ed Eerenberg. Wat is er te zien in Westzijderveld?

Veel herinneringen 35 jaar HVW

Veel herinneringen 35 jaar HVW

35 jaar HVW in een notendop.

Weergaven: 17