J.J. Allanstraat opnieuw ingericht Verkeerscommisiie

Burgemeester en wethouders van Zaanstad,

d.d. 6 januari 2021

Overwegende dat:

in Westzaan de J.J. Allanstraat opnieuw ingericht wordt tussen Zuideinde en de Kerkbuurt;in samenspraak met bewoners diverse zaken worden gewijzigd;een wijziging is dat op een aantal plaatsen in de J.J. Allanstraat de maximumsnelheid wordt aangepast tot 30 km per uur;op het deel tussen 397 en Kerkbuurt de parkeerverboden worden vervangen door een parkeerverbodzone omdat de plekken waar geparkeerd mag worden zijn vormgegeven als parkeerplaats;de Zeilemakerssstraat en een stukje Kerkbuurt ook worden opgenomen in de parkeerverbodzone;deze wegvakken zodanig ingericht zijn dat het parkeren buiten de parkeervakken ongewenst is;volgens artikel 24 BABW overleg is geweest met de politie Noord-Holland waarbij de politie akkoord gaat met de inhoud van onderstaand besluit;bovengenoemde wegvakken gelegen zijn in de gemeente Zaanstad en bij gemeente Zaanstad in beheer zijn;de veiligheid op de weg verzekerd moet zijn;weggebruikers en passagiers beschermd moeten worden;de weg in stand moet worden gehouden en de bruikbaarheid daarvan gewaarborgd moet zijn; de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk gewaarborgd moet zijn zoals beschreven in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994;gelet op artikelen 15 en 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer alsmede het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, alsmede de Wegenverkeerswet 1994;

b e s l u i t e n :

In Westzaan;de J.J. Allanstraat tussen 397 en de Kerkbuurt inclusief de Zeilemakersstraat aan te wijzen als 30 km-zone en parkeerverbodzone door middel van het plaatsen van verkeersborden A01030zb, A01030ze, E01zb en E01ze zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;de J.J. Allanstraat tussen 275 -301 inclusief de Dolphijnstraat aan te wijzen als 30 km-zone door middel van het plaatsen van verkeersborden A01030zb en A01030ze zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;de J.J. Allanstraat tussen 112-134 aan te wijzen als 30 km-zone door middel van het plaatsen verkeersborden A01030zb en A01030ze zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

hoofd sector Openbare Ruimte,

mevrouw M. van Zijp

Indien u belanghebbende bent, volgens artikel 1:2 AWB, en het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken onmiddellijk liggend na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, uw naam, adres, handtekening en de motivering van uw bezwaren. Daarnaast verzoeken wij u in uw bezwaarschrift ons kenmerk van het besluit te vermelden. Wij verzoeken u tevens uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden. U kunt bekendmakingen vinden in het stadsblad of op www.zaanstad.nl onder Actueel. Met vragen over de datum van bekendmakingen kunt u bellen naar 14075.

U kunt kosteloos de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ bestellen bij Rijksoverheid.nl, telefoonnummer 1400 of downloaden van deze site.

Burgemeester en wethouders van Zaanstad,

6 januari 2020

m a k e n b e k e n d :

dat zij hebben besloten:in Westzaan:de J.J. Allanstraat tussen 397 en de Kerkbuurt inclusief de Zeilemakersstraat aan te wijzen als 30 km-zone en parkeerverbodzone door middel van het plaatsen van verkeersborden A01030zb, A01030ze, E01zb en E01ze zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;de J.J. Allanstraat tussen 275 -301 inclusief de Dolphijnstraat aan te wijzen als 30 km-zone door middel van het plaatsen van verkeersborden A01030zb en A01030ze zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;de J.J. Allanstraat tussen 112-134 aan te wijzen als 30 km-zone door middel van het plaatsen van verkeersborden A01030zb en A01030ze zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

hoofd sector Openbare Ruimte,

mevrouw M. van Zijp

Indien u belanghebbende bent, volgens artikel 1:2 AWB, en het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken onmiddellijk liggend na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, uw naam, adres, handtekening en de motivering van uw bezwaren. Daarnaast verzoeken wij u in uw bezwaarschrift ons kenmerk van het besluit te vermelden. Wij verzoeken u tevens uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden. U kunt bekendmakingen vinden in het stadsblad of op www.zaanstad.nl onder Actueel. Met vragen over de datum van bekendmakingen kunt u bellen naar 14075.

U kunt kosteloos de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ bestellen bij Rijksoverheid.nl, telefoonnummer 1400 of downloaden van deze site.

 

Weergaven: 1