In Westzaan kan het: B(o)eregoed huttendorp in drie dagen

In Westzaan kan het: B(o)eregoed huttendorp in drie dagen

Met een traditioneel spelletje ‘handjeklap’ op een paar strobalen voor de entreepoort in de vorm van een boerenschuur werd maandag 19 augustus de aftrap gedaan voor drie zonnige dagen huttenbouwen.
Deze 45e editie had als thema, hoe kan het ook anders, ‘de boerderij’, verwijzend naar de mooie boerenbedrijven die Westzaan rijk is. Maar liefst 180 joelende en een tikkie zenuwachtige kids tussen zes en twaalf jaar stonden al vroeg met hun hamers voor de poort te wachten tot ze naar binnen mochten. Net toen ze het niet meer hielden, stopte een grote tractor voor De Kwaker met daarop de voltallige jeugdleiding. Samen met álle vrijwilligers onmisbaar op dit evenement! Op de klanken van ‘Prachtig mooie dag’ van Skik’s zanger Daniël Lohues werd de poort geopend, stormden de kinderen naar binnen en beloofde de Huttenbouw opnieuw drie prachtig mooie dagen te worden.

Boerenblauw met zakdoek
Met een steeds sterker wordend zonnetje aan de hemel verrezen de eerste en tweede dag al de mooiste hutten. De een met een puntdak en zelf getimmerde boerderijdieren in het ‘voortuintje’, de ander met een veranda en een windmolentje. Al die loeigoede timmertalenten, geheel in stijl gekleed in een boerenblauw shirt mét boerenzakdoek, timmerden en knutselden er lustig op los.

Pleister en snoepje
Tja, dan bestaat de kans dat die hamer soms een vinger raakt in plaats van een spijker. Gelukkig waren de
kinderen in goede handen van het professionele EHBO-team, dat dit jaar bemand werd door twee huisartsen van huisartsenpost Westzaan. Met een pleister en een snoepje gingen de meesten weer opgelucht richting hut. Volgens het EHBO-team waren er ook kinderen bij die het er zelfs voor over hadden om op hun vingers te slaan om zo, vaak begeleid door slimme vrienden en mede-huttenbouwers, een snoepje te kunnen halen.

Spontaan bezoek
Op de tweede dag van de huttenbouw werden we verrast door een spontaan bezoek van wijkwethouder Rita Noordzij. Zij was ervan onder de indruk dat alle kinderen samen bouwden aan iets moois. Ook de vrijwillige inzet voor de samenleving door alle begeleiders en de verbindende werking van het evenement voor de Westzaanse jeugd verrasten haar positief.

Mooiste hut en grootste pechvogel
De derde dag stond vooral in het teken van de officiële huttenkeuring op veiligheid en creativiteit en de verkiezing van de drie mooiste hutten. In de volgorde van plaats drie naar een waren dat: hut 15, hut 8 en hut 19 met stip op nummer een. Ook de grootste pechvogel met het meeste EHBO-bezoek kreeg een prijs. In de ochtend was er in het aangrenzende weiland een spelletjesparcours uitgezet, waar de kids strijdlustig meespeelden met een potje boerengolf, vlotvaren en de nu al (vooral bij de jeugdleiding) legendarische eierestafette. De stormbaan van 77 meter maaktehet parcours compleet. Naast het gefocust timmeren aan de hut en het inleven in het thema
konden de kinderen zich nu even heerlijk uitleven
met elkaar.

Vuurwerk, dansen en een beetje slapen
Aan het einde van de derde dag is de Huttenbouw met alle kinderen, ouders, grootouders, vrijwilligers,
buurtbewoners en andere nieuwsgierige aanwezigen feestelijk afgesloten met vuurwerk. Met aansluitend als kers op de boerenappeltaart de bonte avond, waar de kids dansten op de beats van DJ Bart. De echte ‘die-hards’ konden vervolgens in hun hut blijven slapen. Alhoewel er door het stiekem uitbreken van slapen natuurlijk niet veel terecht kwam en veel kinderen de rest van de week waarschijnlijk ietsvroeger dan anders hun bed opzochten.

Super bedankt en tot 2020!
Inderdaad, het waren drie prachtige dagen met als resultaat twintig supermooie en sterke hutten,
gebouwd door 180 blije kinderen. Een feestje dat niet mogelijk zou zijn zonder al die betrokken
ouders, (jeugd)vrijwilligers en sponsors. Namens de organisatie daarom een grote buiging en een woord van dank aan iedereen die meehielp bij dit gezellige en verbindende evenement voor jonge en oudere bewoners en ondernemers in Westzaan! Bedankt ook voor de vele leuke reacties op de Facebookpagina Huttenbouw Westzaan en
de gelijknamige Instagrampagina. Heel graag tot volgend jaar, tot Huttenbouw!

Sabrina Werkhoven-de Vries

strenge Jury

Hulp van de echte Huisarts van Westzaan

Bezoeken: 2