Huntington Poster

Huntington Poster

Heeft u plannen om dit weekend het evenement “Trappen tegen Huntington” op ons complex te bezoeken kom dan bij voorkeur op de fiets of lopend. Wij beschikken op eigen terrein over een royale parkeerplaats voor ca. 70 auto’s. Mocht die vol zijn kunt u gebruik maken van het parkeerterrein (ook ruim 60 auto’s) van de naastgelegen Dekamarkt. Het hek zal het gehele weekend daar niet gesloten worden. Parkeren langs de weg is toegestaan maar om de overlast voor buurtbewoners te beperken verzoeken wij u gebruik te maken van de bovengenoemde ruime parkeergelegenheden. In de overgelegen wijk is een wegsleepregeling van kracht welke zeker dit weekend gehandhaafd zal worden.
Zaterdagavond zal er in de kantine vanaf 20 uur een live band optreden. Om ook hier de overlast voor omwonenden te beperken wordt de muziek voor middernacht gestopt en zullen de deuren sluiten om 24 uur en alle bezoekers dienen het terrein te verlaten zodat de wielrenners in alle rust hun nachtelijke rondjes kunnen uit fietsen en de organisatie de voorbereidingen voor de volgende dag kan treffen.
Wij vetrouwen op een leuk, gezellig en succesvol evenement.
Voor vragen vooraf kunt u mailen naar publiciteit@vvvwestzaan.nl

Bestuur VVV Westzaan

Trappen tegen Huntington

Patiënt Edwin Stolp (midden), zijn vrouw Anita en huntingtononderzoeker Eric Reijts van
het AMC.

Weergaven: 1