Hotel De Prins voorziet ‘catastrofale teruggang’ na explosie toeristenbelasting

Hotel De Prins voorziet ‘catastrofale teruggang’ na explosie toeristenbelasting

uit Zaanstad Nieuws

Na twee ondernemersverenigingen heeft ook eigenaresse Mireille van der Werff van Hotel Restaurant De Prins in Westzaan in een schrijven aan de gemeenteraad haar grote zorgen geuit over de op handen zijnde verhoging van de toeristenbelasting van drie naar zeven euro per persoon per nacht. Die zou het bedrijf in grote problemen kunnen brengen.

Ook zij is benieuwd hoe die verhoging meer bezoekers naar Zaanstad zal trekken en hen zelfs langer zal laten blijven. ‘Dit is een redenatie waar wij en ook de andere hoteliers geen logisch antwoord op kunnen vinden.’ Als een klein hotel ver van de Zaanse Schans en het centrum van Zaandam moet De Prins ‘echt moeite doen om gasten naar Westzaan te trekken,’ schrijft Van der Werff.

Mooi dorp zonder echte trekpleisters

‘Westzaan is een mooi dorp, maar wij hebben niet echt trekpleisters waardoor wij heel veel toeristen trekken en het openbaar vervoer naar Westzaan is ook niet echt super. Wij kunnen ook geen exorbitante prijzen rekenen voor onze hotelkamers; ik ben bang dat de gasten dan richting Beverwijk en omstreken gaan. Ik snap dat jullie een verhoging van de toeristenbelasting moeten doorvoeren, maar maak er 3,50 in plaats van zeven euro per persoon per nacht van.’

Ze haalt in haar brief ook het coalitieakkoord aan, waarin de ambitie wordt uitgesproke om het toeristische aanbod door heel Zaanstad te spreiden, te reguleren en te verbreden, ’inclusief een goed horeca-aanbod en kwaliteitshotels’. Ondernemingen die daar al in slagen het bestaan onmogelijk maken kan daarvan toch geen onderdeel zijn, vindt Van der Werff: ‘Wij willen u nogmaals vragen om deze ingrijpende beslissing te herzien zodat een catastrofale teruggang kan worden voorkomen.’

Uit de Orkaan

Horeca: geen super-toeristenbelasting, wel AirBnB innen

De Zaanse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland is ‘verbijsterd’ over de ‘exorbitante’ verhoging van de toeristenbelasting in Zaanstad van € 3 naar € 7 per dag. Zaanstad wordt daarmee de duurste gemeente in Nederland.

Volgens de Horeca-ondernemers kan dat neerkomen op een verhoging van 30 procent. Daarnaast vragen ze zich af of de particuliere verhuur via B&B’s en Airbnb’s wel geïncasseerd wordt in Zaanstad.

Die € 7 zet Zaanstad meteen op nr 1. Nu is Haarlemmermeer (Schiphol) het duurst met € 6,05 per nacht, in Wormerland is de belasting € 1,50 en in Oostzaan € 1,25 volgens Cijfernieuws. Een toeristenbelasting van meer dan € 2 is overigens al vrij zeldzaam, ook toeristengebieden als de waddeneilanden rekenen tussen de € 1 en € 2 per nacht.

Zaanstad wil ook een camping, ook daar zullen de nieuwe tarieven voor gelden. Voor de huidige ‘camperplekken’ in Wormerveer (€ 12 per nacht) komt de verhoging neer op +58 procent.

Mark Lankveld van Hotel ZaanInn (voorzitter van het hoteloverleg Zaanstad) en Ruud Keinemans, de voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland Zaanstreek (en onder meer mede-eigenaar van De Walvis) stellen dat de logiesverstrekkers in Zaanstad zich zorgen maken over de “enorme stijging” waarvoor volgens hen “geen duidelijke en logische onderbouwing is.”

Ook zit het de ondernemers dwars dat B&W niet wil praten met de sector.

“Wij hebben diverse malen [geprobeerd] met u in gesprek te raken over de inhoud van de toeristenbelasting, het is voor ons vreemd dat een gemeente hier niet op ingaat en niet in gesprek wil met de branche waarover zij besluiten neemt.”

AirBnB

De Zaanse Horeca heeft wel een alternatief waarbij het “uitgangspunt is dat de totale prognose inkomsten toeristenbelasting wordt gehaald”. In hun brief aan de raad vragen ze zich af “of er bij particuliere verhuur (o.a. B&B’s en Airbnb’s) wel [wordt] geïncasseerd.”

Daar lijken ze een punt te hebben. Begin dit jaar vroeg VVD-raadslid Annemarie van Nieuwamerongen al of Zaanstad gegevens kon leveren over het aantal AirBnB-overnachtingen en de inkomsten. Dat kon de gemeente niet. Het argument van het ontbreken van onderbouwing van de verhoging is daarmee ondersteund. Van Amerongen stelde overigens zelf vast dat de de toeristenbelasting door de door haar benaderde AirBnB’s werd ontdoken.

Ook De Orkaan stelde daarop vragen aan Zaanstad over aantallen AirBnB-overnachtingen en inkomsten daaruit voor de gemeente, ook daar bleek Zaanstad geen antwoord op te kunnen geven.

Uit onderzoek bleek dat er minstens 250 AirBnB-plekken in Zaanstad zijn. Maar ook via andere platformen (Marktplaats, Wimdu, bedandbreakfast.nl) worden kamers en huizen verhuurd.

Wel kondigde Zaanstad plannen aan (voor de zomer van 2018 te realiseren) voor registratie en maximale verblijfsduur (kortdurend) en maximale omvang (4 personen, 2 kamers). Dat is volgens onze informatie nog niet gerealiseerd. (UPDATE: de woordvoerder van wethouder Munnikendam meldt dat de planning is om dit “eind van het jaar richting besluitvorming te brengen”.)

Een kleine zoektocht op de site van AirBnB levert een grote keus aan kamers en huizen op. De Amsterdamse regels (max 1 maand en niet meer dan 4 personen – zie ook reacties voor aanvulling) gelden hier duidelijk niet. Probleemloos kunnen in de Zaanstreek huizen voor 8 of 10 personen gedurende drie maanden gehuurd worden.

Ook commerciële partijen verhuren via AirBnB, o.a. bij ‘budgethotel’ De Witte Hoeck in Wormerveer en BnB Asia in Koog a/d Zaan.

Juliëtte Rot van Democratisch Zaanstad (DZ) heeft inmiddels vragen over de verhoging gesteld.

Weergaven: 29