Historische Vereninging Westzaan Lezing – Jaarvergadering

De Jaarvergadering leden HVW

Dorpshuis de Kwaker. Donderdag 15 november. Aanvang 20.00 uur

1.     Welkom, vaststelling agenda en behandeling eventueel ingekomen stukken
2.     Inleiding en status van de vereniging. Terugblik 2018.
3.     Status huisvesting. 
4.     Financiën. Qua rapportage vallen wij onder de financiële verantwoording van de Westzaanse Gemeenschap. Daarin wordt ook het
         financiële 
        jaarverslag opgenomen. In deze rapportage een verantwoording van de uitgaven van activiteiten.
5.     Melding status ledenbestand. Globaal aantal opzeggingen/nieuwe leden en huidig aantal leden. 
6.     Toekomstbeleid. Wat willen we uiteindelijk bereiken als Historische vereniging. 
7.     Samenwerking met Stadsarchief Zaanstad. Samenwerking binnen Westzaan.
8.     Plannen voor komend jaar. Onder meer een inventarisatie voor het twee jaarlijkse uitje
8.     Wat verder ter tafel komt en Rondvraag.  

Korte pauze. 

9.    Presentatie over de geschiedenis van Molenaar’s Kindermeel en de relatie hierin met het dorp Westzaan.
        Presentatie wordt gehouden door Neeltje en Otto Bleeker. Presentatie duurt ongeveer 1 uur.

10.    Afsluiting en nazit.

 

Weergaven: 4