Historische Vereniging Westzaan kiest bestuur  (1983)

uit het NHD ( Typhoon) Historische Vereniging op 8 juni 1983 opgericht  

Woensdag 7 september 1983

Historische Vereniging Westzaan kiest bestuur (uit het archief)

WESTZAAN. – De op 8 juni (1983) opgerichte Historische Vereniging Westzaan benoemde gisteravond in Het Regthuys een bestuur. Voorzitter van de vereniging, die zich bezig gaat houden met het verleden en het heden van Westzaan, wordt de heer D. Kit, mevrouw A. de Ridder neemt voorlopig de functie van secretaris in en de heer F. Eerenberg neemt als penningmeester plaats in het bestuur.
Naast dit dagelijks bestuur komen er ook vertegenwoordigers van de werkgroepen Wandeltochten en Excursies (mevrouw A. Jongejans). Archief (de heer N. Heermans), Heden en Toekomst (vacature) en Archeologie (de heer J. Besteman) in het bestuur. Het lag in de bedoeling ook een werkgroep ter behoud van de Overtuin in het leven te roepen . Koper L. Poelmeyer heeft echter verklaard de tuin in de oude staat terug te brengen, zodat de vereniging zich daarvoor niet meer hoeft in te zetten.
Waarnemend voorzitter H. Valk deelde de vijftien aanwezige leden mee dat de Historische Vereniging al een aantal , schenkingen heeft mogen ontvangen. Ook uit het nu al bereikte ledental van zestig trok hij de conclusie dat deze club zeker leeft bij de Westzaanse bevolking· Doordat het beginkapitaal nog ontbreekt en, omdat , de statuten en. Het huishoudelijk reglement (naar ‘het model van de Historische vereniging .De Rijp) nog ter inzage bij de notaris zijn geweest, blijft de club voorlopig onder beheer van de Westzaanse Gemeenschap.
Het voorstel om de contributie per jaar , f 12, 50 te laten bedragen, werd unaniem aangenomen. Een dergelijk bedrag zou, volgens voorzitter H. Valk, drempelverlagend kunnen werken. Volgend jaar wordt bekeken of een aanpassing van dat bedrag nodig is

Weergaven: 3