Historische speurtochten en obligaties

Historische speurtochten en obligaties

De gidsjes met historische speurtochten uit de vorige Wessaner zijn nog volop verkrijgbaar, dus doe allemaal
mee! De prijs van een speurtochtgidsje is 1 euro. Er zijn drie speurtochten, die u tot en met 31 augustus
kunt wandelen op uw eigen tempo, dag en tijd. Onder aan de vragenformulieren staat een inleverdatum
die u kunt negeren. Alle ingeleverde formulieren worden gewoon beoordeeld en de prijsuitreiking is op
de Open Monumentendagen van 11 en 12 september. De locatie daarvan zal nog bekendgemaakt worden.
Een voorbeeldvraag: ‘Als wat voor type molen is Het Prinsenhof gebouwd?’ En zo zijn er nog heel veel andere
interessante vragen die goed zijn voor uw kennis van ons prachtige, monumentale dorp.
Obligaties

We zijn enige tijd geleden benaderd door de heer Arnold van Rhijn met de vraag of we interesse hadden in obligaties die uitgegeven zijn en eigendomwaren van Cornelis Kruijt uitWestzaan. Deze certificaten/obligaties hebben betrekking op molen DeTweelingen. Arnold van Rhijn is een nazaat van de toenmalige eigenaar.
We hebben contact gezocht met het Molenmuseum, omdat we vonden dat de obligaties aan hen toebehoorden.
Wij mochten exclusief in klein gezelschap het museum bezoeken, onder leiding van Fulco Rol, een bevlogen archivaris van de vereniging De Zaansche Molen.
Daar heeft het Molenmuseum uit handen van Arnold van Rhijn een obligatie overgedragen gekregen. Daarna zijn wij nog thuis in Westzaan op bezoek geweest bij Arnold Sol, die ook van Arnold van Rhijn een document aangeboden heeft gekregen. Het betreft een bewijs van deelneming voor 100 gulden door houthandelaar Cornelis Kruijt (1809- 1856) uit Westzaan. Kruijt werkte met e Westzaner houtzaagmolens De Tweelingen en De Kruidberg. U kunt dit document ook terugvinden in de beeldbank van de Zaansche Molen.

Stadsarchief
Verder hebben we het goede nieuws ontvangen van het Stadsarchief dat we de archiefwerkzaamheden weer voorzichtig kunnen gaan oppakken.
Hebt u zin om ook in een leuk, enthousiast gezelschap op de vrijdagochtendenmee te helpen ons archief
te redigeren, dan kunt u zich bij ons aanmelden via voorzitterhvw@westzaan. nl of 06-1717 1793.

Nieuwe secretaris
Graag breng ik jullie op de hoogte van het feit dat onze secretaris per 1 januari 2021 is verhuisd naar eenander deel van ons land. Ik ben ervan uitgegaan dat Peter Huisman al onze contacten op de hoogte had gebracht van zijn vertrek. Ik kom er steeds meer achter dat hij dat is vergeten, dus bij deze breng ik jullie, dan wel wat verlaat, op de hoogte van ons nieuwe correspondentieadres: Historische Vereniging Westzaan, Kerkbuurt 40, 1551 AE Westzaan.
Door persoonlijke omstandigheden is onze nieuwe secretaris Michael Bruins nog niet ingewerkt, dus neem ik de honneurs al enige tijd waar. Zijn er zaken of dingen die u met ons wilt delen, dan kunt u dit te allen tijde
doen via het emailadres van mij als voorzitter: voorzitterhvw@westzaan. nl. Ik lees ook de mail van de secretaris.
Zijn e-mailadres is secretarishvw@westzaan.nl. Na de vakantie hopen we dat onze nieuwe secretaris zijn
functie kan oppakken.

Ingrid Jahn-van Binsbergen, voorzitter
Historische Vereniging Westzaan

Weergaven: 1