HET 3E JAAR VAN DE STICHTING DORPSBUS WESTZAAN

 HET 3E JAAR VAN DE STICHTING DORPSBUS WESTZAAN

Westzaan heeft weer een dorpsbus. De Groene Koets wordt de bus al bijna liefkozend genoemd.

De Groene Koets is dagelijks te bereiken van 9.00 tot 17.00 uur 06-13445600

Voor vervoer in Westzaan en Zaanstreek

  • Tarief westzaan €  2,- per rit (retour)
  • Tarief zaanstad €  4,-  per rit (retour)

Na de start in mei 2015 kunnen we nu terug kijken op twee jaar dat de dorpsbus voor de Westzaners door Westzaan en omgeving heeft gereden. In 2017 hebben we ruim 900 passagiers, circa 15 % meer, passagiers vervoerd. Toch zijn er nog steeds mensen die blijkbaar schroom hebben om in de bus te worden gezien. Aan deze groep dus de oproep om toch vooral de voordelen van het vervoer van deur tot deur in te zien. Door een 5-tal kook- en eetbijeenkomsten in Dorpshuis De Kwaker te houden met de in Zaanstad verblijvende vluchtelingen menen wij een bijdrage te hebben geleverd aan de integratie van deze groepen. Het enthousiasme bij de mensen die regelmatig gebruik maken van dit vervoermiddel is nog steeds groot. De bezoeken aan de kappers, huisartsen, tandartsen, boodschappen doen, Dorpshuis De Kwaker zijn veelvuldig. Daarnaast is ook het vervoer naar het ZMC voor een aantal mensen een uitkomst. Eind 2017 is de verbinding met het uit eten gaan “tussen de middag” bij Festina Lente in Assendelft weer opgepakt. Dank zij de medewerking van het SWT en de financiële bijdragen kunnen we de tarieven laag houden. Daarbij hoort bovenal de dank aan de sponsoren die met hun logo’s de bus sieren en de stichting in staat stelt Westzaan deze voorziening te bieden. Van Zuid naar Noord en vice versa voor € 2,- is draagkrachtig voor een ieder. Dat dit tot stand komt dank zij de inzet van de vrijwilligers die als chauffeur rijden is natuurlijk geweldig. Een belangrijke spil en aanspreekpunt in het geheel is coördinator Paul die wekelijks het schema en verdeling van de ritten in goede banen lijdt.

Dank aan allen die er aan hebben bijgedragen om deze voorziening tot een succes te maken. Met een beetje goede wil proberen we in 2018 de duizend passagiers te vervoeren. GAAT U MET ONS MEE??

 

Weergaven: 0