Herinrichting J.J. Allanstraat, Zuideinde en Vogelbuurt

Herinrichting J.J. Allanstraat, Zuideinde en Vogelbuurt

Begin 2019 start de gemeente met de herinrichting van de J.J. Allanstraat, Zuideinde en de Vogelbuurt, waarbij ook Paradijsvogel, Klein Engeland en Groene Jagerstraat worden meegenomen.

In 2017 vroeg de gemeente u uw mening te geven over de bestaande inrichting van uw straat. Vanaf het najaar van 2017 zijn de ontvangen reacties geanalyseerd en zijn deze verwerkt in een voorlopig ontwerp.
De uitkomsten van de website en het voorlopig ontwerp zijn op 10, 12 en 17 april 2018 in de buurt gepresenteerd. U vindt de presentaties en het voorlopig ontwerp via onderstaande links.

De vragen, suggesties en opmerkingen die de gemeente op het voorlopig ontwerp heeft ontvangen zijn verzameld en beoordeeld. Daarna zijn deze voorzien van een antwoord van de gemeente en verwerkt in een reactie.
Vervolgens is bepaald welke suggesties en opmerkingen worden verwerkt in het definitief ontwerp. U vindt de reactie en het definitief ontwerp via onderstaande links.

Vervolg

Naar verwachting wordt in januari 2019 gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. Over de start van de werkzaamheden en de wijze van uitvoering wordt u op een later tijdstip nader geïnformeerd.

Vragen

Bezoeken: 13