Herdenken: kaarsje branden in de Grote kerk Westzaan

Herdenken: kaarsje branden in de kerk

Herdenken: kaarsje branden in de kerkGedenken overledenen in de Grote Kerk

Overledenen gedenken gebeurt overal. Van oorsprong komt dit vanuit de katholieke kerk, zij noemen dit Allerzielen: een ritueel van rouw en respect.

Allerzielen werd voor het eerst ingesteld in de 10e eeuw, in de Benedictijner abdij van Cluny in Frankrijk, door de abt Odilo (of Sint Odilon [962-1049], zoals hij bij de katholieken wordt genoemd). Odilo van Cluny stelde op 2 november 998 aan de leden van zijn abdij voor om elk jaar op die dag hun gebeden op te dragen aan de zielen van hen die reeds waren heengegaan.

Tijdens de late Middeleeuwen (van de 10e tot de 15e eeuw) werd het bidden voor de zielen van de overledenen ook veel gedaan in Europa, en kreeg het de bijnaam “Allerzielen”. Dit ritueel gaat terug tot de periode van het vroege christendom, tot de 2e en 3e eeuw, toen de door het Romeinse Rijk vervolgde christenen hun doden begroeven en voor hen baden in de ondergrondse catacomben van de stad Rome.

Ondanks de veranderingen blijft Allerzielen vandaag de dag een bijzondere datum waarop de herinnering aan overleden dierbaren in herinnering wordt geroepen en waarop ook miljoenen mensen naar de begraafplaatsen gaan om hun bloemen,  kaarsen, gevoelens en gebeden te brengen.

In de Grote Kerk van Westzaan worden de overledenen ook ieder jaar herdacht. Binnen de protestantse kerken zijn we gewend de overledenen op de laatste zondag van het kerkelijk jaar te gedenken. Dit is de zondag voordat Advent begint en valt dit jaar op 20 november.

Op zaterdagavond 19 november is er gelegenheid voor iedereen om een kaarsje aan te steken voor overleden dierbaren. Vanaf 19.30u tot 20.30u bent u van harte welkom in de kerk om een kaarsje aan te steken en/of even een moment in stilte te zitten. Er zal een doorloop zijn; u komt aan de achterkant ( tegenover Lambert Melisz ) de kerk in en kunt de kerk aan de voorkant weer verlaten ( de kant van het kerkhof) Voor mensen die slecht ter been zijn of met een rollator/rolstoel zal er een andere route zijn.

 

Onze dierbaren; voor altijd in onze gedachten.

 

 

Weergaven: 13