Groene Koets gered tijdens politiek debat

Groene Koets gered tijdens politiek debat

Een overvolle Rechtszaal met dubbele rijen belangstellenden en maar liefst veertien politieke partijen die zich tijdens het politieke tussendebat presenteerden. Als ik even voor achten binnenloop, is de stemming opgewondenen gemoedelijk tegelijk. Achter delange tafel zitten de lokale politici van de diversepartijen.

Even voorstellen:
D66 – Jan de Vries Partij voor de dieren – Melchior Mattens. DZ – Jos Kerkhoven. ChristenUnie – Jan Peter BlokSP – Patrick ZoomermeijerPVV – Peter van Haasen POV – Harrie van der Laan PvdA -René TuijnCDA – Marc WitGroenLinks – Hildr Behrens- VogelesangVVD – Stephanie OnclinRosa – Ruud PauwLiberaal Zaanstad – Marianne de Boer-Doeves Partij Hotaman – Elif Hotaman De coalitie wordt gevormd door VVD, D66, CDAen ChristenUnie, de andere partijen vormen de oppositie.

Het debat is erop gericht de lokale politiek te bespreken en inwoners gelegenheid te geven vragen te stellen. Het bestuur van Dorpscontact heeft voor het debat een lijstje samengesteld met zaken die direct betrekking hebben op Westzaan om te horen hoe de diverse partijen daar tegenaankijken.

  • Het klimaatakkoord en de energiestrategie.
  • Het voortbestaan van voorzieningen, zoals het dorpshuis, de musea en de ontmoetingsplekken.
  • De bereikbaarheid bij de herinrichting van de weg en de ontsluiting tijdens de werkzaamheden.
  • Hoe kunnen Westzaners, Westzaners blijven als ze ouder worden?
  • Waar bent u trots op terugkijkend op de afgelopen twee jaar?• Wat heeft uw partij te bieden de komende twee jaar?

Debatleider Rick van der Made heeft zich weer goed voorbereid en vuurt bij aanvang gelijk een lastige vraag af op de afgevaardigden van de politieke partijen: Wat was uw grootste pijnpunt? De doorgevoerde bezuinigingen en de huizenmarktbetaalbaar maken voor starters zijn de meest genoemde pijnpunten. Ook de stagnering van deaansluiting A8-A9 is overduidelijk een pijnpuntwaar nog lang verder over wordt gesproken. Uitde discussies blijkt dat de coalitie en de oppositiehet oneens zijn en de oppositie de regerendepartijen onder meer beticht van klimaathysterie.Rust bewaren en kijken naar welke alternatievenen innovaties er zijn is beter dan ad hoc reageren en zonder visie regeren, zo luidt het commentaar.Liberaal Zaanstad meldt dat een motie is aangenomenm.b.t. innovaties. Bovendien, zo meldt dePVDA, heeft Nederland 30 jaar de tijd om van het gas af te komen.

Vanuit het publiek brengt Martin van ’t Veer voor het voetlicht dat de subsidie voor buurtbus de

Groene Koets is gestopt en dat dat veel inwonersvan Westzaan raakt. Zowel de coalitie als deoppositie reageren geschokt en doen direct eentoezegging dat het gevraagde bedrag voor sponsering(€ 4500) er komt. Westzaner Roland Vetvoegt daar nog aan toe dat deze subsidie structureelmoet zijn en niet op eenmalige basis. Ook daar is iedereen het mee eens. Het advies is overtwee jaar bij een nieuwe coalitie opnieuw te lobbyenom deze subsidie te krijgen.

Bent u via e-mail of persoonlijk bij de commissie Dorpscontact aangemeld dan ontvangt ude notulen bij de uitnodiging van de volgende vergadering. Wilt u op de hoogte wordengehouden, meld u dan aan bij:
Ingrid Jahn -secretaris commissie Dorpscontact Westzaan
 Kerkbuurt 40 | 1551 AE WestzaanTelnr: 075-6153348 of 06-17171793 dorpscontactwestzaan@kpnmail.nl


Carla van den Puttelaar

foto: Fred Eerenberg

Weergaven: 1