Gerrit Volkers Bouwprojekten zetelt in oud graanpakhuis

ADVERTEERDER UITGELICHT

T EK S T EN B EEL D – R O L F S T I G T ER

Gerrit Volkers Bouwprojekten zetelt in oud graanpakhuis

Als ik bij Gerrit binnenstap in zijn timmerwerkplaats met zijn molenachtige deur die uit twee helften bestaat, ben ik verbaasd over het contrast. Er staan hier moderne houtbewerkings- machines in een verder molenachtig pand uit de 18e eeuw. De originele vloer die uit brede houten delen bestaat, geeft de werkplaats een authentieke en solide indruk. Gerrit vertelt mij in rap Westzaans dat het pand van origine een graanpakhuis is met de naam Jagerslust (J.J. Al- lanstraat 453). Het is omstreeks 1700 gebouwd, vandaar de solide constructie met zijn zware fundering. Het hierin opgeslagen graan werd naderhand verwerkt in molen het Prinsenhof. Een eender pakhuis genaamd De Vrede, dat in de buurt stond, is in het verleden naar de Zaan- se schans verhuisd, terwijl andere nabijgelegen pakhuizen met namen als Het Ziedhuis, Het Welvaren en Blankenburg gesloopt zijn. Zij keerden in Westzaan als straatnamen terug in de buurt bij de Nauernasche Vaart.

Heemskerk. Het werk is veelomvattend en het is de grote uitdaging voor Gerrit dat elke klus weer anders is. Zo moet hij binnenkort een complete boerderij in Bergen restaureren en bouwde hij recent een pand in Spierdijk om tot bed & breakfast. Ook voorzag hij de starttoren op het eiland van de Zaanlandse Zeilvereniging in het Alkmaardermeer van nieuwe kozijnen. Verder doet hij veel verbouwingen en aan- bouwen aan panden als serres en terrassen. Zelfs realiseert hij soms zogenoemde kangoeroewonin- gen in tuinen van mensen die hun ouders in huis nemen. Een specialiteit van zijn bedrijf is het plaat- sen van Velux-dakramen en complete dakkapellen. In Westzaan voerde hij onlangs een heel gevaarlijke klus uit aan de dakconstructie van de Grote Kerk, waar hij na de storm van afgelopen winter met behulp van een hoogwerker de pannen en het lood op het dak in orde bracht.

Zijn bedrijf is een erkend leerbedrijf, hij lijdt regel- matig jonge stagiaires op in het timmervak. Blijk- baar timmert Gerrit net zo vlug als hij praat, want

Als ik dit wat langer op mij laat inwerken waan ik mij terug in de tijd, de tijd toen dit pakhuis gebouwd werd. In Zaandam stonden drie van deze pakhuizen ophet Ameland, met namen als Het Varken, De Zeug, en De Big. Ik zie de polder Westzaan op de westelijke Zaanoever plotseling als één geheel, als ik zo vanuit de werkplaats in de richting van de Reef kijk. En ik zie een veenweidegebied met veel molens, hier en daar een enkel pakhuis, grasland en veel water. Hier verdiende de bevolking van veenboeren, graanhan- delaren en botenbouwers hun brood, en zijn er nog geen woonwijken te zien.

Ondertussen gaat Gerrit door met zijn verhaal. Zijn vader heeft het pakhuis in 1969 gekocht. Graan moest goed geventileerd opgeslagen en regelmatig omgeschept worden. Hij heeft toen een groot deel van de originele ventilatieluiken in de wanden ver- vangen door ramen, om meer licht in de werkplaats te krijgen en is er een botenmakerij gestart. De goed verlichte werkplaats werd nu gebruikt voor de bouw van plezierjachten, die buiten op de werf lagen. In een later stadium vonden de timmerwerkzaamhe- den steeds meer bij cliënten thuis plaats, terwijl de hiervoor benodigde kozijnen, ramen en deuren in de werkplaats gemaakt werden.

Gerrit is nu een tweede generatie timmerman en zijn zoon Lars een veelbelovende derde. Hij studeert voor uitvoerder in de bouw en heeft nog een jaar studie voor zich. Naast Lars is er nog zoon Kjeld, die net vader is geworden van alweer een nieuwe gene- ratie: kleindochter Juuls. Kjeld is  bewegingsagoog bij Odion in Krommenie, waar hij graag meesport met de patiënten die daar voor revalidatie zijn. Inmiddels heeft Gerrit veel ervaring opgedaan. Hij heeft vanaf zijn 22e  bij zijn vader gewerkt, nadat  hij eerder op zijn 16e bij een andere aannemer was gaan werken. In die tijd heeft hij op school, naast het werk voor zijn baas, de opleiding tot adspirant gezel en tot voortgezet gezel gevolgd en bij de SPB zijn aannemersbrevet gehaald.

Gerrit Volkers is nu al vele jaren timmerman-aanne- mer en beschikt over een vaste ploeg van onder- aannemers die als zzp’ers voor hem werken. Hierbij

 

Weergaven: 37