Gemeente wil snelheid in Nauerna omlaag en neemt maatregelen

Gemeente wil snelheid in Nauerna omlaag en neemt maatregelen

3 februari 2022
De gemeente Zaanstad gaat maatregelen nemen om de verkeersveiligheid in Nauerna te verbeteren. Op deze weg zijn de afgelopen jaren regelmatig ongelukken gebeurd.. Eerdere ingrepen en gedragscampagnes bleken helaas onvoldoende effect te hebben.

Bewoners ervaren de maatregelen die de gemeente tot nog toe heeft genomen als onvoldoende. Zij hebben daarom Veilig Verkeer Nederland om advies gevraagd. Het is op de dijk in Nauerna niet eenvoudig om maatregelen te nemen, om de snelheid te verlagen. Dat komt onder andere omdat de dijk ook beschikbaar moet zijn en blijven voor hulpverleningsdiensten en landbouwverkeer. De gemeente vindt dat de dijk echt veiliger moet en volgt daarom de aanbevelingen uit het advies van Veilig Verkeer Nederland op.

Welke maatregelen wil de gemeente nemen?

De gemeente ziet nog de volgende maatregelen om de veiligheid te verbeteren:

  • Het aanpassen van de verkeersplateaus;
  • Het vervangen van de as verspringingen (chicanes) door 30 km/uur verkeersdrempels;
  • Het verbeteren van de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de bocht (aansluiting Zaandammerweg op Nauerna);
  • Onderzoeken of het mogelijk is, om minder vrachtverkeer over de weg te laten rijden. Dat onderzoek gebeurt samen met het Hoogheemraadschap en de provincie Noord Holland.

Half 2022 start Zaanstad hiermee.

Eerder genomen maatregelen

De gemeente richtte de weg in Nauerna eind 2017 opnieuw in. De snelheid is toen verlaagd naar 30 km/ uur. Na de herinrichting tot 30 km-zone is de snelheid van het verkeer wel iets afgenomen. Toch reden sommige automobilisten nog steeds te hard. Ook vonden meerdere ongelukken plaats. De gemeente heeft eind 2019 verkeersmetingen gedaan.

Verkeersacties

Naar aanleiding van deze metingen, hield de gemeente in 2020 verkeersacties. Dat deed ze samen met bewoners, Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de politie. Ook zijn er in 2021 in overleg met de bewoners verschillende (aanvullende) maatregelen genomen. Dat zijn onder andere:

  • Medewerking verleend aan het plaatsen van bloembakken (buurtactie);
  • aanpassing van de bebording;
  • het plaatsen van een snelheidsdisplay (smiley);
  • verhogen van drempels bij de entrees van Nauerna (Overtoom en Zaandammerweg).

De nieuwe aanpassingen en maatregelen moeten eind 2022 klaar zijn.

Bezoeken: 0