Gebieds Visie Westzaan

zie gebiedsvisie Polder Westzaan

De gemeente Zaanstad en de provincie Noord-Holland gaan werken aan een toekomstvisie voor Polder Westzaan. Dit doen we samen met agrariërs, inwoners, recreanten, natuurorganisaties, Staatsbosbeheer en het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. In mei zijn de eerste werksessies. Polder Westzaan is een historisch veenweidegebied aan de westrand van Zaanstad. Bijzondere natuur, boerderijen en wandel-, fiets- kano- en vaarroutes komen hier samen. Maar de druk op het gebied is ook groot. Er ligt een fikse woningbouwopgave en er zit veel industrie. Hoe ziet Polder Westzaan eruit in 2040? Wie werken, wonen en recreëren daar en op welke manier? Dat zijn vragen die we in de gebiedsvisie moeten beantwoorden.

Bezoeken: 14