Gaat u ook weer mee met de Dorpsbus

Gaat u ook weer mee met de Dorpsbus

Na de persconferentie van het nieuwe kabinet op 25 januari kan onze dorpsbus weer meer ritten maken voor o.a. de activiteiten in Lambert Melisz en De Kwaker. Maar de bus rijdt u op verzoek bijvoorbeeld ook naar de fysio, de kapper, de huisarts of naar de supermarkt voor uw boodschappen.

Wij adviseren u om vooral aan de vaccinaties deel te nemen en de booster-prik te halen. In de bus hanteren we voor passagiers en chauffeurs ook ontsmettingsmiddelen. We houden ons aan de 1,5 meter afstand én aan het op juiste wijze dragen van de mondkapjes. Dat betekent dat het mondkapje zowel over de mond als over de neus gedragen dient te worden. Niet alleen de passagiers maar ook de chauffeurs zijn vaak al opleeftijd. Houdt u zich aan alle regels ter bescherming van ieders gezondheid.

Omdat de bus in het afgelopen jaar verschillende keren in lockdown is geweest moeten we 2021 maar snel vergeten. Het coronaspook is nog niet verdwenen en de vooruitzichten staan of vallen met het vaccineren en het hanteren van de regels. Maar we blijven optimistisch. De dagen worden weer langer en dat biedt mooie vooruitzichten.

We zoeken nog vrijwillige chauffeurs die bijvoor- beeld een dagdeel in de maand zich beschikbaar willen stellen. Ons motto blijft: Wees voorzichtig en pas op je zelf.

Bezoeken: 0