Frisse wind VVV voetbal

Frisse wind

Uit de Wessaner We kruipen naar het einde van een bizar voetbalseizoen. Er gloort echter nog wat hoop aan de horizon: mogelijk krijgen we nog senioren in het veld als de Regio Cup van start zou gaan. In kleine poules staat er dan iedere week weer een echte wedstrijd op het programma voor zowel onze zaterdag- als zondagteams. Echt niemand kan wachten, dus laten we hopendat het kan! Wat sowieso niet kan, is een uitbundige viering van ons 100-jarig bestaan en toch zullen we die prachtige gebeurtenis niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Edwin Stolp ontwierp naar aanleiding van een prijsvraag een prachtig logo, dat vanaf 13 juni aan het Zuideinde op onder andere de vlaggen van ons complex zal prijken. Een nieuwe datumvoor de festiviteiten is er nog niet, maar er isal geopperd om het te doen op de laatste dagvan onze 100e verjaardag (12 juni 2022). Defeestavond begint dan op zaterdag 11 juni enwe gaan gewoon net zo lang door tot we 101worden. Een lekker vooruitzicht.Vanuit de bestuurskamer is er ook het nodige temelden. Veel bestuurders zitten al tien jaar of meerop hun stoel en hebben het besluit genomen omeen frisse wind door de vereniging te laten waaien.Zoals dat bij een prachtige vereniging hoort, is diegroep nieuwe vrijwilligers inmiddels opgestaan endraait al mee in de besluitvorming van het huidigebestuur. Op de aankomende ledenvergaderingstellen we de nieuwe vrijwilligers graag aan jullievoor. Een deel van de aftredende bestuurders zalblijven assisteren op de plekken waar nog vacatureszijn en wat ze zeker gaan doen is regelmatiglangs de lijnen genieten van het mooiste wat er is:supporter zijn van de Rood-Witte Leeuwen. Wij hebben het de afgelopen jaren met echt heelveel plezier gedaan en we weten zeker dat onze opvolgers ook prachtige initiatieven gaan uitwerken voor de komende 100 jaar.

Arno van den Broek, voorzitter pr VVV Westzaan

Onderschrift fotom Selectiespelers Feike Buma, David Zwaan, Kevin Grondman, Coen Kars en Tom Winnubst (vlnr) zijn supergemotiveerd om weer eens een wedstrijdje te spelen

Bezoeken: 8