EHBO -cursus in de Kwaker

EHBO-cursus

In buurthuis De De Kwaker

De cursus bestaat uit 14 lessen en wordt bij voldoende aanmeldingen vanaf oktober op donderdagavond gegeven in De Kwaker. De kosten zijn €195,00. Dit is inclusief inschrijfkosten, een cursusboek, een verbandleerboekje en een oefenpakket met verband. Het cursusgeld is vaak terug te ontvangen via uw ziektekostenverzekering.

Aanmelding of nadere informatie via: ehbowestzaan@outlook.com of 06-2252 4414.

Jan van der Blom

Diplomering EHBO in het ReghtHuys

Weergaven: 5