Een grootse renovatie Tennisvereniging Westzaan

Uit de Wessaner

TV Westzaan
Vanaf 1 juli is even ‘een balletje slaan’ op de banen van TV Westzaan er niet meer bij. Gelukkig is dat maar tijdelijk. Over twee maanden zal het tennispark helemaal opgeknapt en vernieuwd zijn.

Budget
Veertig jaar geleden ontstond de vereniging en werden in ons dorp de vier tennisbanen aangeleg. Ondanks de onvermoeibare inzet van vrijwilligers zijn de kunstgrasbanen en het park na al die jaren sterk verouderd. Een grootse renovatie was dus noodzakelijk, maar het heeft tijd gekost om het benodigde budget bij elkaar te krijgen.
Dankzij een gezond financieel beleid, donaties van o.a. het Schipholfonds en het Honig-Laanfonds en een lening zal het gaan lukken om declub dusdanig te vernieuwen dat er vanaf medio september weer minimaal 25 jaar zorgeloos getennist kan worden.

Vernieuwingen
De vier kunstgrasbanen worden voorzien van een nieuwe kunstgrasmat en ook de onderlaag (lavazand)
wordt aangevuld en vernieuwd. Daarnaast gaan de huidige lichtmasten
neer en komen er nieuwe masten met duurzame ledverlichting, waardoor de club de komende jaren een mildere energierekening zal krijgen. Bovendien is led minder hinderlijk voor omwonenden. Verder zal de betonplaat naast de kantine eindelijk goed benut gaan worden. Hier wordt namelijk een minicourt/oefenmuur gerealiseerd, een veilige plek waar de jongste jeugd het tennisspel kan leren. Om het park een mooier aanzien te geven wordt al het hekwerk vervangen en komt er prachtig zwart gaaswerk voor terug. Bovendien zal het park een toegangspoort krijgen die alleen toegankelijk is met een KNLTB-ledenpas, waardoor de veiligheid op het park wordt verhoogd. De verwachting is dat het nieuwe tennispark medio september geopend zal worden.

Help de club met de puntjes op de i Mede dankzij een subsidie voor sportverenigingen die dit jaar in leven is geroepen, kan TV Westzaan vernieuwen. Maar om het park helemaal af te kunnen maken, is er nog wel een financieel ‘gat’. Daarom vragen we iedereen die de vereniging een warm toedraagt te helpen met een donatie. Elke euro telt en
het geld zal goed worden besteed! U kunt uw bijdrage storten via de website: www.doneeractie.nl/
help-tv-westzaan/-36045

Bezoeken: 1