Dorpscontact Westzaan is terug!

Dorpscontact Westzaan is terug Uit de Wessaner

De eerste vergadering van vereniging Dorps- contact Westzaan is een feit en vond plaats in de vergaderzaal van bewonerscomplex Lambert Melisz. Een deels nieuw bestuur, een anderelocatie, maarwelwederommetdeover- heerlijke appeltaart en cake van Ingrid Jahn.

Nadat Jerry Jahn alle bezoekers en de twee gast- sprekers had verwelkomd werd de vergadering geopend. Secretaris Ingrid had twee ingekomen stukken ontvangen over overlast veroorzaakt door jeugd. Met name in de omgeving van de Coop en rondom het gymlokaal schijnt de overlast zich voor te doen. En Ingrid zou Ingrid niet zijn als ze daar niet direct actie op had ondernomen. Zo heeft zij al contact gehad met de burgemeester van Zaanstad, de politie, handhaving en met wijkmanager Kees Adema. Ook inwoner Paul is nauw betrokken en kent diverse jongeren die deze overlast veroorzaken. Hij legt uit dat het twee groepen zijn. De ene groep bestaat uit jongeren die ook van buiten het dorp komen en de tweede groep zijn alleen Westzaanse jongeren. Tussen beide groepen is volgens Paul ook een verschil als het gaat om aanspreekbaarheid op gedrag en verantwoordelijkheidsgevoel. Doel is om tijdens de volgende vergadering op 2 mei dit als agendapunt op te nemen, waarbij gehoopt wordt dat ook de jongeren en de ouders aanwezig zullen zijn om van elkaars standpunten en inzichten te kun- nen leren en een oplossing te vinden.

Flora en fauna in Westzaan

Gastsprekers Ed Zijp en Willem Rol namen de bezoekers mee door het Westzaanse landschap waarbij de grutto en  de  flora  centraal  stonden.  Ed opende de avond met zijn presentatie over degrutto. Naast de mooie en soms koddige foto’s van kleine grutto’s was zijn verhaal interessant. Wist u bijvoorbeeld dat de Latijnse naam voor de grutto Limosa limosa is en slib- of moddervogel betekent? Andere feitjes zijn:

  • de grutto is in 2015 uitgeroepen tot nationale vogel,
  • grutto’s leggen altijd vier eieren,
  • vanaf eind  februari  keren   de   grutto’s   terug   in Nederland,
  • grutto’s komen als paar aan,
  • half juli vind alweer de vogeltrek plaats naar warmere

Ed benadrukt dat landschapsbeheer, door zowel boeren en instanties als Staatsbosbeheer, van belang is voor het behoud van de grutto.

Willem was de tweede gastspreker en zijn presen- tatie visualiseerde de enorme rijkdom aan flora in de polder van Westzaan. Rietorchis, koekoeks- bloem, waternavel, rietstaart, zonnedauw, kraai- heide, dopheide, ruwe bies, moerasrolklaver, alle hebben ze zo hun favoriete habitat. Zo is ruwe bies een brakwaterplant, houdt zonnedauw van veenmossen en gedijt waternavel alleen in veen- mosrietvelden. En over de exoot appelbes was Wil- lem heel duidelijk: deze moet je direct aanpakken en verwijderen. Zijn ondergrondse wortels zorgen voor een snelle verspreiding. Ook Willem bena- drukt dat goed landschapsbeheer in overleg met Staatsbosbeheer, gemeente en boeren van groot belang is voor een evenwichtige flora en fauna.

Handen af van onze begraafplaats

De gemeente heeft het voornemen om drie begraafplaatsen te sluiten. Eerst worden er geen graven meer uitgegeven en op termijn kan er hele- maal niet meer worden begraven. Een ervan is die van Westzaan. Een plek waar we onze dierbaren kunnen herdenken. Je vindt er rust, er  is  prach- tige natuur en het is ons verleden en erfgoed. Rina Schenk en Ingrid Jahn hebben de handen ineen geslagen om het gemeentebestuur op andere gedachten te brengen. U kunt helpen door de onli- ne petitie te ondertekenen. Hoe meer handteke- ningen hoe sterker ons verhaal wordt. De link voor de onlinepetitie is: https://begraafplaatswestzaan.petities.nl

Wilt u op de hoogte blijven, meld u dan aan bij: Ingrid Jahn-van Binsbergen secretaris vereniging Dorpscontact Westzaan

Kerkbuurt 40, 1551 AE Westzaan

075-6153 348 of 06-1717 1793

dorpscontactwestzaan@kpnmail.nl

Carla van den Puttelaar

Weergaven: 15