Dorpscontact vergadering interessant, mooie lezingen.

DORPSCONTACT WESTZAAN INTERESSANT

De eerstvolgende vergadering van de commissie Dorpscontact is wederom op maandag 4 juni  2018 in de Weeskamer van ‘t Reghthuys u bent van harte welkom!

De sprekers waren dit keer Mark de Beer, Jan Schoen en Francis de Waal

Mark de Beer Commercieel Manager van GPGroot.

Mark de Beer Commercieel Manager van GPGroot. Op bedrijventerrein Hoog Tij is  het tweede tankstation van NXT in gebruik genomen. Met dit futuristische ogende  station wil tankstation-exploitant en oliehandelaar GP Groot inspelen op de  toekomst. De presentatie zal gaan over de geschiedenis van GP Groot.  Terugkijken op 100 jaar vooruitdenken. Welke impact heeft dit op de organisatie, de medewerkers en wat kan een ieder hier van leren? Verder een vooruitblik op de toekomst vanuit het perspectief van de brandstoffen en oliehandel. Speciale  aandacht hierbij voor ons concept NXT
Een prachtig innoverend familie bedrijf.  

Jan Scarpa, pseudoniem van Jan Schoen,

Jan Scarpa, pseudoniem van Jan Schoen, heeft een roman, De Exoot,  geschreven. Jan heeft toegelicht  waarom het verhaal geschreven is en hoe het is  ontstaan. Jan is een geboren Westzaner.  
Ik heb het boek gekocht voor slechts 20 Euro , 
 eerste hoofdstukken net gelezen , een aanrader. Op een meeslepende wijze zet hij het Westzaanse  leven (West) in in de jaren 50 van de vorige eeuw neer. Dokter De Best ( Goede) , Kapper Ris en Lukas ( van Santen) , Ootje Rem boekhandel,  Dominee Kooi, Café De Kroon ( De Prins)    komen tot leven.  Het  boek is fictie en is totaal verzonnen volgens de schrijver Jan Scarpa/Jan Schoen is inmiddels gepensioneerd graficus. 

Jan Schoen is De Zaanse vormgever en graficus. Jan  geeft bv. ook op bij FluXus  inspiratielezingen over het grafisch ontwerp in de Zaanstreek van 1900 tot nu. Schoen gaat dan in op de opkomst van de grafische vormgeving in de Zaanstreek. Hij bespreekt daarbij werk van Cees Dekker, Jac Jongert, Pieter Groot, Piet Zwart, Tom de Heus, Melle Hammer en Swip Stolk.

Door de opkomende industrie begin vorige eeuw was het nodig producten aan de man te brengen. In de Zaanstreek – waar deze industrie en nieuwe producten goed waren vertegenwoordigd – werden er kunstenaars betrokken bij de reclame van de producten. Een boeiende tijd waarin grafische beelden ontstonden waar we nu nog jaloers op kunnen zijn. Nu ook een prachtig boek uitgegeven.Francis de Waal –  Geluids overlast in Westzaan?

Mevr. Francis de Waal- Geluidsoverlast Westzaan 
Mevr. Francis de Waal heeft aan ons als commissie Dorpscontact en eventueel Bewonersgroep Hoogtij, Bewonersgroep Westzanerdijk gevraagd om een afgevaardigde hiervan in de gesprekken met de gemeente Amsterdam om samen sterk te staan.U kunt mee denken en om de overlast geminimaliseerd te krijgen waar wij straks allemaal last van kunnen krijgen.
Zij kwam  om 21.15 uur naar de vergadering van Dorpscontact toe om het verder toe te lichten en vragen te beantwoorden zeker omdat haast is geboden om nog deel te nemen aan deze gesprekken met de gemeente Amsterdam om de geluidsoverlast ook zeker voor Westzaan te minimaliseren. Nu hebben wij als inwoners van Westzaan e.o. nog inspraak.

 Wat is er aan de hand?
Amsterdam is bezig met het aanleggen van een festivalterrein op de N1 kavel aan de rand van Westpoort, bestemd voor grootschalige techno- en dancefestivals dus met veel kans op geluidsoverlast (bij meewind) voor omwonenden. Amsterdam was oorspronkelijk van plan om hier 16 (mogelijk 2-daagse) festivals per jaar te houden. Dit zou betekenen dat er gedurende 10 jaar vier zomermaanden lang zo goed als ieder weekend een (grootschalig) techno- of dancefestival op het nieuwe terrein plaats zal vinden. 

 

Francis de Waal –  Geluids overlast 

GEEN N1 is een initiatief van de Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg, Bewonersvereniging Zijkanaal F Halfweg, Woonwagenlocatie Wethouder van Essenweg, Tuinpark Groote Braak, Belangenvereniging Eigenaren Droompark Spaarnwoude en een aantal bewoners van Halfweg Noord en heeft zoveel kabaal gemaakt dat we als belanghebbenden uitgenodigd zijn om deel te nemen aan het onderzoek naar de geschiktheid van N1 als evenemententerrein. 

 
Wij nemen deel aan de werkgroepen over geluid, veiligheid, natuur en milieu, en bereikbaarheid. We worden in het proces bijgestaan door Erik Roelofsen van de Nederlandse Stichting Geluidshinder en diverse geluidsexperts. Dit betekent niet dat wij instemmen met het evenemententerrein, in tegendeel (en daar zijn we ook echt heel duidelijk over), maar wel dat we gehoord worden en op deze manier ervoor kunnen zorgen dat onze aandachtspunten worden meegenomen in het onderzoek. En niet zonder resultaat want inmiddels zijn de mogelijkheden van Amsterdam met N1 teruggeschaald naar juridisch maximaal 12 festivals per jaar en 20.000 bezoekers. Practisch blijkt slechts 6-7 festivals haalbaar in verband met de hersteltijd voor het gras. Maar dat zijn dan nog altijd 6-7 zomerse weekenden met mogelijk op beide dagen overlast van festivallawaai. 
 
Joost van Zuylen, specialist milieu van gemeente Zaanstad neemt deel aan de werkgroep Geluid en heeft direct aan het begin al aangegeven dat hij graag zou zien dat de bewoners uit zijn gemeente die kans maken geluidsoverlast te krijgen door de festivals op[ N1, ook deel zouden nemen aan de werkgroep. 
 
De N1-kavel ligt in de hoek van de Westrandweg en Dortmuiden, direct aan de rand van de gemeentegrens van Amsterdam met Haarlemmerliede en Spaarnwoude en aan de Westpoortweg, tegenover Oil Tanking, dus aan het Noorzeekanaal.Dit jaar vinden er drie pilot festivals plaats op N1. Het onderzoek wordt half juli afgerond met een advies aan de burgemeester van Amsterdam die op basis daarvan eind juli een besluit neemt. Iedere werkgroep geeft aan hoeveel festivals er volgens het onderzoek mogelijk zijn, het laagste aantal vormt het advies aan de burgemeester. Door deelname aan het onderzoek krijgt Westzaan een stem in dit proces.
Meer info? Stuur het DC  een e-mail 
 
 

 

Weergaven: 7