Werkaamheden in de Watermolenstraat

Aan de bewoners in de omgeving van de brug in de Watermolenstraat

zie https://www.aannemingsbedrijfvandenberg.nl/

Binnenkort starten wij, “aannemingsbedrijf van den Berg”, in opdracht van de gemeente Zaanstad met vernieuwing van de kademuur in de Watermolenstraat. In deze brief leest u wat wij gaan doen en wat dit voor u betekent.

De werkzaamheden

Wij vernieuwen 20 meter kademuur aan de noordoostzijde van de brug in de Watermolenstraat. Zie de foto met rode markering voor exacte locatie. De huidige kademuur is onder de waterspiegel in slechte staat en lekt. Hierdoor ontstaat uitspoeling van grond in het stukje berm en trottoir bij de kademuur.

Vanaf 1 februari starten we met de werkzaamheden

De werkzaamheden starten per 1 februari 2021. Het werk zal ongeveer 3 weken in beslag nemen.

Wat betekent dit voor u?

Helaas kunnen de werkzaamheden niet uitgevoerd worden zonder dat u hiervan hinder ervaart. Wat gaat u ervan merken?

De Watermolenstraat zal tussen 07.00 uur en 16.00 uur afgesloten zijn voor voertuigen. Er wordt een omleiding ingesteld die met borden wordt aangegeven. De brug blijft wel toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Ook zijn de nood- en hulpdiensten op de hoogte van de afsluiting.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal er door sloopwerkzaamheden en het intrillen van de damwandplanken enig geluidsoverlast zijn. Wij proberen deze overlast tot een minimum te beperken.

Heeft u vragen?

Contactpersoon en uitvoerder van de werkzaamheden is de heer Michiel van Duin en is op werkdagen van 07.00uur tot 16.00 uur te bereiken op telefoonnummer 06-289 100 54.Contactpersoon bij de gemeente Zaanstad is de heer Dick Walst, te bereiken op telefoonnummer  075-6816562.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Rob van den Berg

 

Bezoeken: 13