Dorpscontact Brief voor omwonenden Kerkbuurt Bodemsanering

Dorpscontact Brief voor omwonenden Kerkbuurt Bodemsanering
20200407 Brief omwonenden Kerkbuurt rev. gemeente[9637]

Geachte omwonende,

Voor u ligt de 2e nieuwsbrief, waarin wij u informeren over de bodemsaneringswerkzaamheden die wij in opdracht van de gemeente Zaanstad uitvoeren in de tuinen aan de Kerkbuurt. Middels deze brief willen wij u informeren over de voortgang van de werkzaamheden.

De werkzaamheden

Zoals u heeft kunnen zien zijn wij momenteel druk bezig met de sanering van de tuinen gelegen aan de

“Kerksloot”. Een aantal tuinen zijn inmiddels afgerond. Gemiddeld kunnen wij aangeven dat de werkzaamheden op dit moment iets voor op de planning liggen.

De gemeente heeft ons gevraagd aanvullend een tuin (Kerkbuurt 18) te saneren, die pas kort geleden door de bewoner is aangemeld. Saneren van die tuin is nu nog mogelijk via de pontonbrug, maar het is daarvoor wel nodig de pontonbrug voor enkele weken met circa 40 meter te verlengen (zie fig. 1).

We willen u hierover alvast informeren. Op deze manier ontstaat een toegangsweg naar de tuin aan de Kerkbuurt 18. Aanvoer van de extra pontons vindt plaats via het terrein van de heer De Witte (Zeilenmakersstraat) om de overlast naar de

omgeving te minimaliseren.

Kerksloot

In verband met de aanvullende werkzaamheden verwachten wij tot half juni gebruik te moeten maken van de pontonbrug en eveneens van overslagpunt gelegen aan de Burgmeester Vijlbriefstraat. Indien u een boot heeft aangemeerd achter de tuinen aan de Kerkbuurt 18 verzoeken wij u deze te verplaatsen naar een andere plek of deze boot uit het water te halen. De positie van de pontons is op figuur 1 te vinden.

Indien u geen andere ligplaats kunt vinden, kunnen wij u uiteraard hierbij assisteren.

Vragen

Uiteraard kan het zijn dat u naar aanleiding van deze nieuwsbrief of tijdens de uitvoering een vraag of een opmerking heeft. U kunt altijd contact opnemen met onze werkvoorbereider Remon Strating (06-53 97 87 78) of tijdens de uitvoering met onze uitvoerder Roeland Booij (06-22 97 16 77).

 

Wij vertrouwen erop u hiermee eerst voldoende te hebben geïnformeerd en danken u op voorhand voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet, Antea Nederland B.V

Remon Strating

Bezoeken: 2