Dorpscontact Agenda 12 dec a.s.

VERENIGING DORPSCONTACT WESTZAAN
Laatste vergadering dit jaar in de kantine van het Justitieel Complex Zaanstad op 12 december 2022 Het adres is: Smeet 1 te Westzaan
Inloop 19.30 uur Aanvang 20.00 uur ( van te voren aanmelden bij Dorpscontact Ingrid Jahn) 
__________________________________________________________________________________________
AGENDA
Vergadering 12 december 2022
1. Welkom belangstellenden en Opening van de vergadering door de voorzitter
2. Vaststellen verslag vorige vergadering van 7 november 2022
3. Welkom door directeur Obe Veldman
4. Ontwikkelingen op Hoogtij door Hendrik Visser en Ellen Holkamp
Procesmanager Zaanstad geeft toelichting
5. Gebiedsontwikkeling Nauerna door Bas Melchers en collega Roel van Gerwen
Landschapsarchitect bij Natuurlijke zaken

6. Anti-kraak bewoning door bewoners Wessel, Justin, Thiery en Aleks
Zij hebben het initiatief genomen zich middels een brief voor te stellen aan de
buurtbewoners van de Vogelbuurt. De uitnodiging om zich verder voor te stellen
tijdens de DC vergadering hebben zij dan ook met beide handen aangegrepen.
7. Martin Mulder van De Zuid Ontwikkeling B.V. komt graag de Westzaners
informeren over het Nieuwbouwplan Mooy Westzaan
8. Wvttk + Rondvraag
9. Sluiten van de vergadering door de voorzitter
Na afloop van de vergadering is er voor iedereen nog een drankje verzorgd door
het JCZ met dank aan directeur Obe Veldman

Aanmelden is verplicht!
Er zijn wat westzaners die zich hebben afgemeld vanwege
gezondheidsklachten dus er zijn nu nog een aantal plaatsen
vrijgekomen.
Dus wilt u toch nog aanwezig zijn dan zie ik graag uw aanmelding met de
Initialen + uw naam zoals deze in uw paspoort of ID bewijs staat.
Uw gegevens graag z.s.m. sturen naar:
dorpscontactwestzaan@kpnmail.nl

Bezoeken: 55