‘Doorkijkjes moeten blijven’ Historische Vereniging Westzaan

‘Doorkijkjes moeten blijven’
Uit de Wessaner Juni

Als begin van dit stukje toch de vermelding dat de archiefploeg kijk krijgt op de klus die moet worden
geklaard. Er liggen vele vrijdagen in het verschiet. Maar de sfeer is goed en iedereen is er zich
van bewust dat als we klaar zijn er iets moois tot stand is gebracht. Voor iedereen die na deze positieve start denkt: dit lijkt mij ook wel wat, onderaan staan de contactadressen. Voel u vooral welkom.

Identiteit

In de afgelopen maand heeft er een, door de gemeente georganiseerde, voorlichting over het dorp en aansluitend een rit door het dorp plaatsgevonden. Dit in het kader van het conceptrapport ‘De identiteit van Zaanstad’. We merkten als Historische Vereniging aan het eind van de inleiding al op dat die titel niet juist kan zijn. Ook al zijn de vele dorpen samengevoegd, daarmee kun je niet spreken van één identiteit. Dat werd door
de gemeente onderkend. ‘De identiteit van Zaanstreek’ is een titel die het in ieder geval in een breder perspectief plaatst. Maar ook dan zie je grote verschillen. Dat kwam tot uitdrukking tijdens de fietstocht door het dorp. Het is opmerkelijk als je, met dit thema in je hoofd, door het dorp rijdt, hoeveel prachtige doorkijkjes er zijn. Iedereen is het er over eens dat dit moet blijven. Maar er zijn ook veel plekken, nu bezet door een verzameling van vaak niet al te mooie opstallen, waar je uitstekend levensloopbestendige dorpskerntjes kunt bouwen of een combinatie van sociale woningbouw en vrije vestiging woningen. Westzaan heeft zeker mogelijkheden om bij te dragen aan het woningvraagstuk van Zaanstad. Maar dan wel met het behoud van onze fraaie lintbebouwing.

Omgevingswet
Het bestuur van de Historische Vereniging is op 27 mei uitgenodigd door het steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland voor een bijeenkomst over de Omgevingswet in de Beurs van Berlage. Huib en Ingrid Jahn waren namens de HVW aanwezig. Sprekers waren Flip ten Cate over ‘erfgoed in de Omgevingswet’, Nancy Arkema met een Interactieve dialoog over omgevingskwaliteit en Marinke Steenhuis over het verhaal van de Metropoolregio Amsterdam. Het was een zeer bijzondere
en interessante bijeenkomst.

Club Support
Dit jaar doet de historische vereniging ook weer mee met Rabobank Club Support en natuurlijk vragen we weer aan alle Rabobank-rekeninghouders om zich gratis als lid aan te melden bij de Rabobank en op ons te stemmen. Wij komen hier binnenkort in onze nieuwsbrief bij u op terug

Agenda
Het zomerreces staat voor de deur. Hoewel de archiefactiviteiten doorgaan is er verder even rust. Na de vakantie gaan we door met het werk. Waaronder de voorbereidingen voor de Lichtjesavond
(2 november) en de Algemene Ledenvergadering met als gastspreker de heer Ros van de Stelling van
Amsterdam (21 november). Noteert u beide vast in de agenda. Wilt u lid worden of heeft u andere informatie?
Meld u aan bij Peter Huisman (075-6280 057) of Ingrid Jahn (06-1717 1793). Een e-mail naar secretarishvw@ westzaan.nl mag ook. Wij wensen iedereen
een goede vakantie toe.

Peter Huisman,
secretaris Historische Vereniging Westzaan

Weergaven: 1