Dit wordt het nieuws in 2022 #10: A8-A9

Dit wordt het nieuws in 2022 #10: A8-A9

We hadden ook kunnen schrijven ‘Dit wordt het nieuws niet in 2022′ want de verbinding komt er zeker niet dit jaar, er wordt zelfs geen schop in de grond gezet bij wat misschien wel eens het Nederlandse wegenplan met de langste draagtijd zou kunnen zijn.

Toch wordt 2022 een belangrijk jaar voor de verbinding. Het wordt het jaar van het ‘landschapsplan’ dat door de Provincie moet worden goedgekeurd (en vervolgens door OCW en UNESCO) voordat er vervolgstappen kunnen worden gezet.

Met het plan dat ruim € 900 miljoen kost (inclusief de aanleg va de weg), probeert de Provincie Noord-Holland de Stelling van Amsterdam zodanig te ontzien dat de aanleg van verbindingsweg tussen de A8 en A9 mogelijk wordt zonder dat de UNESCO de Stelling de status van werelderfgoed ontneemt.

Onacceptabel

In 2017 stelde ICOMOS, de organisatie die voor de UNESCO de A8-A9-alternatieven onderzocht, dat alle alternatieven waarbij de Stelling werd doorsneden ‘onacceptabel’ waren.

De plannen moeten eerst goedgekeurd moet worden door Provinciale Staten waarna ze naar het Ministerie van OCW worden gestuurd. En die moet dan contact opnemen met UNESCO. Het nieuwe ontwerp betreft “een weg die straks zo onzichtbaar mogelijk is”.

De 40 maatregelen in het landschapsplan leiden er volgens de Provincie toe “dat er juist door de aanleg van de Verbinding A8-A9 mogelijkheden gecreëerd kunnen worden, waarmee veel kwaliteit wordt toegevoegd aan de Stelling van Amsterdam.”

Zorgvuldig

De minister zelf is een beetje voorzichtiger:

“Een belangrijk gegeven is dat een wegverbinding die het werelderfgoedgebied doorsnijdt, op zichzelf geen verbetering kan betekenen voor de kernkwaliteiten van het werelderfgoed. Het risico op aantasting van de openheid van het landschap (weg, hoger gelegen op- en afritten) en kenmerkende dijk- en lijnstructuren is groot.

Het landschapsplan laat echter zien dat het toch mogelijk is om de wegdoorsnijding zorgvuldig in te passen waardoor de aantasting van de OUV [Outstanding Universal Value] beperkt blijft.”

Dit jaar worden ook maatregelen in het stationsgebied Krommenie/Assendelft genomen om de overlast te beperken.

Woensdag wordt de gemeenteraad van Zaanstad digitaal bijgepraat over het landschapsplan.

Over de planning laat de Provincie zich niet meer uit.

Lees ons hele A8-A9-dossier

Bezoeken: 16