Dirk Kit toespraak voor de leden HVW 35 jaar

35 jaar HVW , Dirk hield een indrukwekkende toespraak vol grappen en grollen, 

Westzaan 16 juni 2018 Toespraak gehouden ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van Historische Vereniging Westzaan Geachte bestuur, geachte leden,

Kun je nog wat leuks vertellen van vroeger, toen de historische vereniging nog jong was? Nee, dat kan ik niet. De historie is niet leuk, want niets is zo rommelig als de historie en toch kunnen wij niet zonder.

Je kunt je niet voorstellen dat wij geen geschiedenis zouden hebben . Net zo goed als wij niet zonder toekomst kunnen. Er zijn er, die denken dat er geen toekomst meer hebben en die maken er soms een eind aan. Kun je nagaan. Dat is met de historie wat makkelijker ,want daar zijn de meest al dood. Nou ja zo kan het wel weer.
De Historische Vereniging bestaat 35 jaar, bestuur en leden, van harte gefeliciteerd met dit jubileum. Zo’n vereniging is net een mens, ze heeft haar ups en downs. Ze was bijna op sterven na dood, doch thans is ze weer opgeleefd en vieren wij met vol elan dit jubileum. En zo vragen ze een oud-voorzitter van de club, of ik iets wil zeggen. Ik wil wel wat zeggen ,maar niet over hoe het in de eerste jaren ging. Over onze reuze gezellige vergaderingen bij Annet de Ridder, Ank Jongejans, Aart Groot, Jannie Mars, Fred Eerenberg en Hans Valk, die altijd te laat kwam.
Hoe wij de rondleidingen door de Kerkbuurt hielden en daarbij de meest baarlijke onzin verkochten. Aart Sluis was hier goed in. Als het maar niet waar was, dan was het goed. De geschiedenis wordt eigenlijk gekleurd door diegene die er iets over vertelt. Levensgevaarlijk dus. Daarom heb ik, toen ik nog werkte, met zo veel plezier geschiedenis gegeven. Niets was leuker wanneer ik het niet meer precies wist en er zelf maar wat bij bedacht. En juist die onzin onthielden de leerlingen. Zelfs mijn eigen dochter trapte erin. Ik had indertijd zelf het scheppingsverhaal wat uitgebreid en vertelt dat God alle dieren een kleurtje had gegeven en wat haar en de vogels mooie veren. En toen alle kleurtjes, haren en veren op waren en God z’n spullen bij elkaar raapten kwamen er nog twee dieren aanzetten. Ze waren het vergeten om langs te komen, een grauw vogeltje, onmogelijk klein en een roze biggetje.

’t Ja, zei God toen, jullie zijn te laat op is op. Maar God zou God niet zijn als Hij niet iets bedacht. Nou vooruit biggetje, kom maar hier en God draaide z’n staatje om z’n vinger. Jij een krul in je staart en van blijdschap ging het varkentje op z’n tenen lopen. En tegen het vogeltje, “jij moet even wachten, jij krijgt ooit rooie veren op je borst.” Een beetje teleurgesteld vloog het vogeltje weg en elke morgen keek het op z’n borst of het al rood werd, maar nee hoor. Tot vele eeuwen later het vogeltje op het hoofd van een man neerdaalde, waarop een doornenkroon zat gedrukt. Ze trekt met haar snaveltje een doorn uit zijn hoofd en een straaltje bloed spoot er uit op haar borst. Roodborstje. En zo is het gebeurd. En mijn dochter beweerde dat het waar was want het stond in de bijbel en met mijn vader heeft het zelf verteld. U ziet hoe hey mis kan gaan. Nou zo’n zelf bedenker is onze minister van onderwijs mevr. Engelshoven ook, die wil met meer vrouwen als heldinnen in de canon van vaderlandse geschiedenis. Is Kenau Simons Hasselaar uit Haarlem niet mooi genoeg? Mevr.. Engelshoven, dit kan niet. Wij kunnen niet willekeurig naar eigen smaak wat toevoegen of weglaten in de geschiedenis. De objectiviteit van de geschiedenis is al zo kwetsbaar. Als de politiek van vandaag de geschiedenis van toen gaat invullen is het einde zoek. Je kunt er naderhand niet aan knutselen. Dan krijg je zoiets als de “Zwarte Piet” discussie. Als je denkt dat Zwarte Piet iets met slavernij te maken heeft dan ken je de geschiedenis van Sint Nicolaas niet. Zwarte Piet was van oorsprong een duiveltje uit de hel. Het was een klein zwart mannetje. Sint Nicolaas heeft in dat mannetje het kwaad aan banden gelegd , het kereltje dus getemd. Hij is een hulp van de bisschop geworden. Maar als je de geschiedenis niet kent dam hijs je jezelf in een bus en ga je demonstreren tegen iets dat niet bestaat. Zielig hé! Goddank hebben wij in Westzaan alleen maar Zwarte Pieten. Had meissie Silvana Simons maar geschiedenis van mij gehad, dan had ze nooit zo gek gedaan en zich niet belachelijk gemaakt ten overstaan van het Nederlandse volk. Toen Jaap de Boer nog het bewind voorde van Westzaan en de Fransen hier kwamen, kwam Jaap bij mij langs en zei. “Dirk jij moet een toespraak houden in het Frans”. En als Jaap iets vroeg dan had je niet de moed om te zeggen, kan een ander dat niet doen.? Ik heb het toen, ten overstaan van onze Franse gasten niet zo positief over Napoleon verteld. Wat alten we wel wezen, die Napoleon heeft er meer dood geslagen dan Jan Pieterzoon Coen. Coen is daar een heilige bij. Een en ander werd mij toen door de Fransen niet met dank afgenomen. Napoleon is hun nationale held. O, zo!

U ziet het is bloed link die vaderlandse geschiedenis uitleggen. Geef dus niet, elke gek die iets zegt een podium wat dat is een beetje dom. Dat is misbruik van vrije meningsuiting. Dan gaat het onderstand regeren. Gelukkig had Friesland een stoer wijf, die wist bij Joure een bus met gekken tegen te houden. Mevrouw de minister, die vrouw mag u in de canon van de geschiedenis opnemen. En graag een standbeeld van haar op de Afsluitdijk. Aan dat soort vrouwen hebben we wat.

Moge Westzaan tot in lengte van dagen een historische vereniging hebben, die zich kan spiegelen aan dit soort vrouwen.

Ik heb gezegd,

D. Kit

Foto Dirk Kit midden voor 

Weergaven: 11