Dijkversterking Overtoom Westzaan


Dijkversterking Overtoom Westzaan

Delen van de Overtoom voldoen niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. De dijk is afgekeurd op stabiliteit.
Om extra vervorming tegen te gaan en te zorgen dat iedereen ook in de toekomst veilig kan wonen, werken en recreëren bekijken we nu wat er precies aan de hand is en welke mogelijke oplossingen er zijn om de dijk te versterken. Dit doen wij graag in samenspraak met de bewoners, grondeigenaren, ondernemers en organisaties langs de dijk,
Waar vindt het project plaats?
De versterking gaat plaatsvinden aan delen van de Overtoom vanaf het Zuideinde (Westzaan) tot de Uitwateringssluis Nauerna in de gemeente Zaanstad. Naast de dijkversterking wordt ook de Uitwateringssluis Nauerna verbeterd.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

Op dit moment zit het project in de verkenningsfase. De duur van het project en de startdatum van de werkzaamheden zijn nu nog niet exact bekend. De planning is om begin volgend jaar het voorkeursalternatief bestuurlijk te laten vaststellen en te starten met de technische uitwerking. In 2022 zal naar verwachting de uitvoering starten. De omgeving wordt hierover nog nader geïnformeerd.
Met wie werken we samen?
We werken in dit project samen met het Rijk, de Provincie Noord-Holland en de Gemeente Zaanstad.
Contactgegevens voor meer informatie
Voor meer informatie over dit dijkproject kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Melanie Ursem via het contactformulier of het algemene nummer 072 582 8282.
Voor vragen over de ontwikkelingen op het bedrijventerrein HoogTij kunt u contact opnemen met de gemeente Zaanstad via 14 075.
Welk beleid ligt aan het project ten grondslag?
Het HWBP-project Noordzeekanaal

Het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), is een programma waarin Rijk en waterschappen intensief samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen. De Overtoom is een onderdeel van het HWBP- project Noordzeekanaal. Langs het Noordzeekanaal verbeteren we de komende jaren twee dijktrajecten (Landsmeerderdijk in Amsterdam-Noord en de Overtoom) en twee kunstwerken (de Uitwateringssluis Nauerna en de inlaatduiker Oostzanerdijk).

Weergaven: 9