Dewi Fraij wint Visser-Schoenprijs

Dewi Fraij wint Visser-Schoenprijs

Maandag 9 januari vond tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de Westzaanse Gemeenschap in ’t Reghthuys de uitreiking plaats van de Visser- Schoenprijs. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan de meest verdienstelijke Westzaner van het afgelopen jaar. Dit jaar viel de keuze op Dewi Fraij. Wouter Veenis van het Visser-Schoenfonds prees de inzet van Dewi Fraij voor het dorp. Zij is de laatste jaren steeds meer de drijvende motor achter De Dag van Westzaan geworden. Bovendien organiseert ze samen met haar ouders elk jaar het Sinterklaasmuseum. De prijs bestaat uit een wisseltrofee, een geldbedrag en een fraai boeket.Dewi Fraij is met haar 21 jaar de jongste prijswinnaar ooit. Ze studeert facility management aan de Hogeschool Inholland in Diemen. In het weekend zit ze achter de balie bij Van der Valk in Oostzaan.Ze houdt van tekenen, graferen en dansen. In haar dankwoord memoreerde Dewi Fraij hoe ze zeven jaar geleden een keer met haar vader meeging naar een vergadering over De Dag van Westzaan. Ze was het niet van plan, maar na afloop van de bijeenkomst ging ze naar huismet de taak om dedag te promoten op Facebook. Daar kwam al snelhet notuleren van de vergaderingen bij en het maken van de flyer. Later ook het beheren van hetmailcontact en het afnemen van interviews voor

de speciale editie van De Wessaner. Als je ouders vrijwilligers zijn, word jij het vanzelf ook, zei Dewi in haar toespraakje in ’t Reghthuys. De ervaringen die ze opdoet bij het mede-organiseren van De Dag van Westzaan zei ze goed te kunnen gebruiken bij haar studie. Ze raakte ontroerd toen ze vertelde dat het vrijwilligerswerk haar ook wel eenste veel werd. Vooral als de druk toeneemt en haarouders haar eraan herinneren dat ze achterlooptopschool. En nu staat ze een volle zaal toe te spreken,terwijl ze vroeger zo verlegen was. Dewi zei de toekenning van de Visser-Schoenprijste zien als de kers op de taart van haar vrijwilligerswerkvoor De Dag van Westzaan. Iets wat haarmotiveert om het gewoon weer een jaar te doen.En daar kunnen wij, als Westzaners, alleen maarheel blij mee zijn.

Foto Peter Groot
Dewi Fraij. Foto Inholland.
Wouter Veenis overhandigt de wisseltrofee aan prijswinnaar

Dewi Fraij.

Weergaven: 0