De winnaars van de prijs voor de meest verdienstelijke Westzaner van het jaar, Wendy Duivenvoorde en Aart van ’t Hof

De winnaars van de prijs voor de meest verdienstelijke Westzaner van het jaar,

Wendy Duivenvoorde en Aart van ’t Hoff.
Visser-Schoenprijs voor makers film

Uit de Wessaner

Op maandag 6 januari in het tweede decennium van het tweede millen-nium was er in het Reghthuys de inmiddels traditionele nieuwjaars-bijeenkomst van de Westzaanse Gemeenschap en Dorpscontact. In een propvolle Rechtszaal werd de bij-eenkomst geopend door Jerry Jahn, voorzitter van Dorpscontact. Hij schetste de rol van Dorpscontact als intermediair tussen het bestuur van Zaanstad en de bewoners van West-zaan. Daarna gaf hij een overzicht van de onderwerpen die in de maan-delijkse vergaderingen van Dorps-contact aan de orde zijn gekomen en de kwesties die in 2020 de aandacht zullen opeisen. Hij zei bezorgd te zijn over het sluipverkeer door Westzaan en stond stil bij de plannen voor de nieuwe riolering en bestrating van de J.J. Allanstraat en het Zuideinde. Na de langdurige voorbereidingen gaat het werk binnenkort vanaf de Weel-brug eindelijk van start. Bestuurslid van de Westzaanse Gemeenschap Markjan Fraij sprak daarna met trots over de vele activi-teiten die elk jaar in ons dorp worden georganiseerd, zoals Koningsdag, de 4-Meiherdenking en de 5-Meiviering, de Prutrace, de Huttenbouw, de Dag van Westzaan, de Lichtjesavond, de Sinterklaasintocht en de Winterfair, die nu samen met de WG georgani-seerd wordt. Hij citeerde met instem-ming uit de kersttoespraak van koning Willem-Alexander: ‘Trek het je niet te veel aan als het eens tegen-zit. Geef jezelf wat ruimte. Het is oké.’ En: ‘Geluk zit in onze verbonden-heid met anderen. Laten we elkaar daarom niet loslaten. Laten we naar elkaar luisteren en begrip tonen.’ Markjan sloot af met de wens dat 2020 een fantastisch jaar zou worden. ‘Maar vooral weer een jaar met heel veel mooie, bruisende en feestelijke initiatieven in ons mooie Westzaan.’

Meest verdienstelijke Westzaners

Ook dit jaar was er de verkie-zing van de meest verdienstelijke Westzaner(s). De eer viel te beurt aan Aart van ’t Hoff en Wendy Dui-venvoorde. Aart heeft de 40 minu-ten durende film De kleine ban in de rondte gemaakt over Westzaan van noord naar zuid. Wendy heeft op professionele wijze de toelichtende teksten ingesproken. De film is tot stand gekomen in samenwerking met de Digitale Beeldbank Westzaan. Wouter Veenis, voorzitter van de stichting Geertje Visser-Schoen, reikte de prijs op zijn bekende luchtige wijze uit. De film is als dvd verkrijgbaar bij Albers Bloemen, J.J. Allanstraat 335, en via de website www.westzaan-sedigitalebeeldbank.nl.

Ten slotte was het tijd voor de jaarlijkse komische schets van toneelvereniging Herleving. In het nieu-we Westzaanse café Wendy’s Bar is de drank het eerste uur gratis. Dat leidt tot een grote toeloop en bij het doornemen van enkele spraakmakende gebeurtenissen van het afgelopen jaar wordt de sfeer steeds joliger. Als de barvrouw (Wendy Dui-venvoorde, een van de twee verdienstelijke West-zaners) na dat eerste uur de drankjes in rekening wil brengen, vertrekt het hele gezelschap naar de nieuwjaarsreceptie van de WG, waarover ze gehoord hebben dat er gratis drank geschonken wordt.

En inderdaad. Na het optreden van Herleving ging in het Reghthuys de bar open, werden er hapjes rond geserveerd en bleef het nog lang gezellig.

Peter Groot 

Foto: Karin Timmerman.

Weergaven: 15