De smient is een echte wintergast

De smient is een echte wintergast

door Fred Eerenberg ( Uit De Wessaner)
De smient (Mareca penelope) heeft een kenmerkende roodbruine kop,geel voorhoofd, een blauwgrijze snavel en witte spiegel. Het vrouwtje is minder getekend dan het mannetje en is grotendeels bruin. De lengte is 75 tot 86 cm, de vleugelspanwijdte gemiddeld 81,5 cm. De smient wordt vanwege de roep van het mannetje (piiew-piiew) ook wel fluiteend genoemd. Het geluid van de het vrouwtje is ‘rarr’. ‘s Nachts is de kenmerkende roep te horen van overvliegende exemplaren. Volgens de Vogelwacht Zaanstreek verblijft de smient ’s winters graag in ons gebied. Ik zie ze vaak in het Jagersveld, het Twiske en langs het Westerwindpad. Ze vertoeven graag in brede, voedselrijke sloten..

Pijlstaarten, krakeenden, wilde eenden en smienten vertonen grondelgedrag. Dan steken ze de kop geheel onder water. Het achterlijf blijft boven water. Zo zeven ze plantaardig voedsel uit het water. Duiken doen ze weinig.
De smient graast vooral ’s nachts in de sloten en op de weilanden. Ze vliegen moeiteloos zonder aanloop uit het water op, een prachtig gezicht.

De smient leeft ‘s zomers vooral in Noord-Scandinavië en Siberië. Een enkel broedpaar blijft dan in Nederland. De smient is verzot op gras en andere gewassen en daarom kan menig boer ze wel schieten. We zouden trots moeten zijn dat deze mooie vogels bij ons komen overwinteren.

We zouden ze een warm welkom moeten bieden, in plaats van een schot hagel. Boeren kunnen door het grazen van de smienten schade ondervinden. Die schade kan gelukkig en terecht worden gecompenseerd via het Faunafonds. De provincies Noord- en Zuid-Holland kozen helaas niet voor deze compensatie-oplossing, maar voor het afschieten. Anders dan bij de grauwe gans was het bij de smient
niet per se de bedoeling om de populatie omlaag te brengen. Doel was om ze door afschot te verjagen van plekken waar veel schade was.

Misschien werkte dat hier en daar. Maar dan zouden ze toch elders gaan eten en alleen maar meer honger hebben als ze steeds werden weggejaagd. Gelukkig gaven zowel de rechtbank in Den Haag als de rechtbank in Haarlem de Vogelbescherming Nederland onlangs gelijk. Er mocht met onmiddellijke ingang niet meer op smienten geschoten worden. De belangrijkste reden was dat de provincies volgens de rechter een veel te rooskleurig beeld schetsten, terwijl uit gegevens van Sovon Vogelonderzoek duidelijk bleek dat er sprake was van een afname van smienten. De provincies hadden ook niet overtuigend aangetoond dat er sprake was van een concrete
dreiging van belangrijke schade in alle gebieden waar afschot werd toegestaan.

De smient is een echte wintergast die van harte welkom is. Ja toch? Een
eend om trots op te zijn.

Bezoeken: 0