De kruikrammen van binnenkruier De Woudaap

De kruikrammen van binnenkruier De Woudaap

De kruikrammen van binnenkruier De Woudaap zijn door Jan Venema 93 gemaakt. OtterDVD maakt een filmreportage waarin te zien is hoe het boventafelement aangetast ( deels verrot is, een tegenvaller.  Bart Nieuwenhuijs en medewerkers retaureren de Woudaap. Zie link film

De watermolen in Krommenie is voorzien van nieuw rietbedekking . Inmiddels voltooid.

De watermolen molen is in 1864  vervijzeld  In 1951 is een elektromotor geplaatst, zodat de vijzel zowel door windkracht als elektrisch aangedreven kon worden. In 2008 is naast de molen een elektrisch gemaal  geplaatst. Bij een restauratie, gepland is de  motor verwijderd 

De kruikrammen van binnenkruier De Woudaap zie filmpje 

De watermolen is in of kort na 1651 gebouwd voor de bemaling van de polder ‘t Woud, die in die tijd werd aangelegd. Deze polder grensde in het zuiden aan de Krommenieër polder. In 1948 zijn beide polders samengevoegd tot de huidige Krommenieër-Woudpolder.

Bezoeken: 6